Απολογισμός πεπραγμένων κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της Παιδείας

baltas-plagia

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί σε ένα σύστημα παιδείας δημόσιας, δωρεάν, δημοκρατικής και ποιοτικά αναβαθμισμένης, που θα βασίζεται στις αρχές της ισότητας αλλά και της ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, αν και ανέλαβε στο μέσο της σχολικής χρονιάς τον Ιανουάριο του 2015, πήρε μια σειρά από πρωτοβουλίες σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να περιορίσει τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα από της προηγούμενες κυβερνήσεις και να ανοίξει το δρόμο για την επιβεβλημένη σήμερα δημοκρατική ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού της συστήματος.

Κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων στην Α και Β Λυκείου και της Τράπεζας Θεμάτων

• Καταργήθηκε ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα, στο οποίο ο βαθμός πρόσβασης στο πανεπιστήμιο διαμορφωνόταν από εξετάσεις από την Α΄ Λυκείου. Ενέργεια που μείωσε αισθητά τον εξεταστικό φόρτο των μαθητών/τριων και ανακούφισε οικονομικά τις οικογένειές τους, σήμανε επίσης την κατάργηση του υπολογισμού της βαθμολογίας όλων των τάξεων του Λυκείου στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ από την απόκτηση απολυτήριου Λυκείου.

Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος πρόσβασης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα μεταβατικό σύστημα που κρατάει τους μαθητές στο σχολείο, περιορίζει τις πανελλαδικές εξετάσεις μόνο στην 3η Λυκείου, μειώνει τον αριθμό των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και αυξάνει τις επιλογές του κάθε μαθητή σε σχολές πρόσβασης.

Επαναλειτουργία τομέων των ΕΠΑΛ – Επαναπρόσληψη διαθεσίμων

Η προηγούμενη κυβέρνηση έθεσε σε διαθεσιμότητα 2.424 εκπαιδευτικούς και κατήργησε τους τομείς των ΕΠΑΛ στους οποίους δίδασκαν, αφήνοντας κυριολεκτικά ξεκρέμαστους τους μαθητές που φοιτούσαν ήδη σε αυτούς και που ανέρχονταν στο 30% του συνόλου των μαθητών στα ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα τους έκανε «δώρο» στην ιδιωτική εκπαίδευση, που ήταν ο μόνος πάροχος εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους τομείς..
Ο ΣΥΡΙΖΑ επανασύστησε τους τομείς και τις ειδικότητες που είχαν καταργηθεί και προχώρησε σε επαναπρόσληψη όλων των καθηγητών και καθηγητριών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, μετατάχθηκαν ή απολύθηκαν. 2040 εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις. Εκπονήθηκαν προγράμματα σπουδών όλων των τάξεων στους παραπάνω τομείς και ειδικότητες.

Πειραματικά –Πρότυπα

Καταργήθηκε η αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική ενοποίηση πρότυπων και πειραματικών σχολείων αποδίδοντας στο καθένα τον διακριτό του ρόλο. Στα πειραματικά σχολεία καταργήθηκαν οι εξετάσεις εισαγωγής διασφαλίζοντας με κλήρωση το τυχαίο δείγμα μαθητών/τριών που πρέπει να έχουν για να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Παράλληλα διατηρήθηκε ο θεσμός των προτύπων στα οποία η εισαγωγή εξακολουθεί να γίνεται κατόπιν εξετάσεων.

Θεσμικά-νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που αποσκοπούν στην εμπέδωση κλίματος δημοκρατίας με στόχο να άρουμε το φόβο και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα, η ανιδιοτέλεια, η συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης του κόσμου της εκπαίδευσης:
o αλλαγή στον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων ενισχύοντας το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων με την αντικατάσταση της συνέντευξης και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής στην επιλογή από τους ίδιους τους διδάσκοντες/διδάσκουσες. Μέσω του νέου τρόπου επιλογής διευθυντών ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε σαφή τη δέσμευσή του στη δημιουργία δημοκρατικού σχολείου και στην καταπολέμηση του κομματικού κράτους. Έσπασε τον φαύλο κύκλο συναλλαγής για τον διορισμό των διευθυντών και έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν αυτό που θεωρούν καλύτερο για τη σχολική μονάδα. (Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου κατέρριψε πλήρως τις ανυπόστατες αιτιάσεις περί μέτρου που εξυπηρετεί συνδικαλιστικά συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ)

o πάγωμα του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών
o κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας και αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο

Λειτουργία σχολείων

1. Το πρόβλημα των κενών έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των πολιτικών υποβάθμισης του σχολείου των προηγούμενων κυβερνήσεων και ΟΧΙ εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών, δεν έγιναν ποτέ οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών

2. Ως αποτέλεσμα της αποδοτικής συνεργασίας των τελευταίων μηνών μεταξύ των Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, διασφαλίστηκαν ήδη – χωρίς καμία καθυστέρηση λόγω των εκλογών ή της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ – κονδύλια ύψους 160.629.590€ για την πρόσληψη 11.925 αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων για τις ειδικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση καθώς και στην Ειδική Εκπαίδευση (τάξεις υποδοχής, στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ενισχυτική διδασκαλία, ολοήμερα σχολεία κ.ά.).

3. Έχει εγκριθεί η πρόσληψη 2.000 αναπληρωτών με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΥΠΟΠΑΙΘ.

4. Προβλέπεται, όπως και κατά το παρελθόν σχολικό έτος, η πρόσληψη 1.000 περίπου επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε θέσεις που δημιουργούνται από τις άδειες χωρίς αποδοχές τις οποίες λαμβάνουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

5. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο η έγκριση 4.000 αναπληρωτών με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα ολοκληρωθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου

6. Σύμφωνα με τεκμηριωμένους υπολογισμούς, τα διδακτικά κενά σε εκπαιδευτικούς υπολογίζονται σε περίπου 18.000 και θα καλυφθούν με την πρόσληψη αναπληρωτών σύμφωνα με τα παραπάνω.

7. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων, θα αρχίσει αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων σχ. έτους 2015-2016. Η όποια καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των πινάκων οφείλεται σε δύο προσφυγές στο Σ.τ.Ε. Προσφυγές γίνονται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια (ενώ ακολουθήθηκε η ίδια πάγια διαδικασία των τελευταίων χρόνων), οπότε το γεγονός αυτό δημιουργεί υποψίες.

8. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Ειδική Εκπαίδευση, έχει δρομολογηθεί συνολικά η πρόσληψη 7.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 800 περισσότερων από πέρυσι.

9. Η δρομολόγηση όλων των παραπάνω είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με ενέργειες και συντονισμένη προσπάθεια των δομών του Υπουργείου. Σε σχέση με τις καταγγελίες, είναι ενδεικτικά τα εξής συγκριτικά στοιχεία:

• Η αίτηση για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) από τον προηγούμενο υπουργό κ. Λοβέρδο υποβλήθηκε στις 02/09/2014. Για την τρέχουσα περίοδο η αίτηση υποβλήθηκε στις 03/09/2015 με όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες (προκήρυξη εκλογών αλλαγή κυβέρνησης κλπ.).
• Η χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2014 πραγματοποιήθηκε με το Άρθρο 19 του Νόμου 4283 με ημερομηνία 10/09/2014 και οι προσλήψεις ξεκίνησαν μετά τις 20/09/2014.

10. Δυστυχώς, κάθε φορά τα τελευταία χρόνια οι προσλήψεις για την κάλυψη των κενών γίνονταν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για φέτος έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε όλα τα κενά να καλυφθούν μέσα στο φθινόπωρο. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, η κάλυψη των κενών μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι αναπόφευκτη λόγω της φύσης του αντικειμένου: Δεν μπορούν να διαπιστωθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες σε εξειδικευμένη υποστήριξη αν δεν ξεκινήσουν τα μαθήματα.
Τα όποια προβλήματα υπάρξουν στις 11 Σεπτέμβρη (αγιασμός) θα λυθούν σταδιακά εντός Σεπτεμβρίου. Καιροσκοπικές απόπειρες εκμετάλλευσης τυχόν ζητημάτων εν μέσω προεκλογικής περιόδου θα πέσουν στο κενό. Να προσθέσουμε ότι λόγω απόφασης του ΣτΕ δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μόνιμους διορισμούς χωρίς ΑΣΕΠ που για τους εκπαιδευτικούς σημαίνει γραπτό διαγωνισμό , μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και δεν ήταν εφικτό να δρομολογηθεί στο λίγων μηνών διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς έχει να γίνει από το 2008
Πολυνομοσχέδιο:
έχει ήδη εισαχθεί στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, δεν κατέστη όμως δυνατή η ψήφιση του λόγω των πολιτικών εξελίξεων να το φέρουμε στη βουλή προς ψήφιση και το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
 Δημιουργία ενός πλήρους δημόσιου και ενιαίου συστήματος αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, προγράμματα παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, αναβάθμιση και επαναφορά της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής.
 Κατάργηση του από κάθε άποψη προβληματικού πλέγματος νόμων για την τιμωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θεσμοθέτηση νέου εναλλακτικού τρόπου αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τις συλλογικές δομές των συλλόγων των διδασκόντων. Επιλύονται επίσης με θετικό τρόπο εργασιακά ζητήματα που απασχολούν μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.ενώ θεσμοθετείται νέο πλαίσιο διορισμών στην εκπαίδευση με ειδική μέριμνα για τους έχοντες προυπηρεσία.
 Μέτρα στήριξης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάργηση των ΣΕΚ και ένταξη των προγραμμάτων τους στις δομές των ΙΕΚ για ενήλικες μαθητές,
Για τα ΑΕΙ στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

 Κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος στα Α.Ε.Ι.
 Συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων με συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και εργαζόμενοι)
 Αποκατάσταση των Τμημάτων και των Τομέων ως κυττάρων της ακαδημαϊκής ζωής
 Θεσμοθέτηση διευρυμένων και διαφανών εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι.
 Αναβάθμιση πτυχίων με προγράμματα ολοκληρωμένων σπουδών (Integrated Master)
 Επαναφορά του ακαδημαϊκού ασύλου
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για άμεση ψήφιση από τη νέα βουλή του συγκεκριμένου πολυνομοσχεδίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.