Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα, στις σημερινές συνθήκες

• Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, ”προστατευτισμό”.
• Απάντηση στην κρίση, με μια νέου τύπου ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, στα πλαίσια Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας.

Σήμερα, δεν μιλάμε πια για απλές «δυσκολίες» στην Αγροτική Παραγωγή και στις συνθήκες διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού.
Οι συσσωρευμένες «δυσκολίες» των τελευταίων δεκαετιών ως αποτέλεσμα του όχι τυχαία ”λάθους” παραγωγικού μοντέλου, που με αποκλειστική του ευθύνη ακολούθησε και εφάρμοσε το παλιό σύστημα διακυβέρνησης, έγιναν θηλιά και σήμερα είναι έτοιμες:
• να εξαφανίσουν την αγροτική παραγωγική ανταγωνιστική δυνατότητα της χώρας
• να μειώσουν, στα όρια του αφανισμού, τον παραγωγικό αγροτικό της πληθυσμό , μετατρέποντας τον από ελεύθερο δημιουργό – παραγωγό πλούτου , σε απλό εργατοαγρότη
• να συντρίψουν τον αγροτικό ιστό στην ύπαιθρο
Και όλα αυτά λογω της ακραίας φιλελευθεροποίησης της ευρωπαϊκής γεωργίας όπου εντελώς απροκάλυπτα προβλέπονται:
 Η μείωση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ κατά 11,2%,
 Η διατήρηση της κατανοµής των ενισχύσεων σε όφελος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, βάσει εκτάσεων και όχι παραγωγής , που ενώ αποτελούν το 20% του συνόλου καρπώνονται (στο σύνολο της ΕΕ) το 80% των άµεσων ενισχύσεων,
 Η απουσία εργαλείων ρύθµισης των τιµών και ελέγχου της κερδοσκοπίας,
 Οι οριζόντιες ρυθµίσεις σε όλα τα κράτη µέλη, αγνοώντας τα επιµέρους εθνικά παραγωγικά χαρακτηριστικά.
Μέσα σε αυτό το προϋπάρχον ασφυκτικό πλαίσιο, το βάρος που καλείται να σηκώσει ο αγροτικός τομέας από τις επιπλέον δημοσιονομικές μνημονιακές δεσμεύσεις που περιέχει η νέα συμφωνία, είναι και δυσανάλογο και δυσβάσταχτο. Παρ όλα αυτά , και στο πλαίσιο της αναγκαστικότητας εφαρμογής της , υπό ορισμένες προϋποθέσεις υπάρχουν ανοιχτά θέματα που πάλεψε η κυβέρνηση , άρα δυνατότητες και ελπίδες «χειραφέτησης» από την επιτροπεία .

Γι αυτό και ως αυριανή Κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι, κρατώντας σταθερούς τους στρατηγικούς μας στόχους:
 να απαλύνουμε τις δυσμενείς συνέπειες στον αγροτικό κόσμο
 να θέσουμε σε νέες βάσεις την αγροτική παραγωγή

Ο στρατηγικός μας προσανατολισμός
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να εδραιωθεί στη χώρα μας ένα νέο παραγωγικό και διατροφικό πρότυπο που θα βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και μεταποιητική βιομηχανία/βιοτεχνία τροφίμων και ποτών.
Πρότυπο που εκτός της διασφάλισης της διατροφικής επάρκειας και την δημοκρατική άσκηση της κοινωνικής προστασίας πρωτίστως απέναντι των μικρομεσαίων παραγωγών της υπαίθρου , επανατοποθετεί ταυτόχρονα ,τα ελληνικά προϊόντα στον Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή καταμερισμό μέσω συνεταιριστικών και συνεργατικών εγχειρημάτων επαγγελματικής οργάνωσης.
Πρότυπο που θα βασίζεται σε µια γεωργία φιλική προς το περιβάλλον και θα καθορίζεται με βάση τον δημόσιο και κοινωνικό σχεδιασμό .

Θεμελιώδη συστατικά της στρατηγικής μας για την πρωτογενή παραγωγή αποτελούν:
o η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρά αναγνωρίσιμης ταυτότητας με ταυτόχρονο κλείσιμο της ψαλίδας παραγωγών-καταναλωτών
o η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε τρόφιμα υγιεινά, ασφαλή, υψηλής διατροφικής αξίας, σε προσιτές τιμές
o η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των μικρομεσαίων παραγωγών

Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς
Στην πρώτη, δύσκολη, αναγνωριστική, και υπό την πίεση της διαπραγμάτευσης περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φέραμε μια σειρά από θετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα:
o Επεξεργαστήκαμε και νομοθετήσαμε μέτρα που περιόρισαν την φορολογική επιβάρυνση των αγροτικών εισοδημάτων και είχαν περιληφθεί στον φορολογικό νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου :
 Οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγροτική οικονομία έμειναν αφορολόγητες.
Προβλεπόταν φορολόγηση τους από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.
 Οι αγροτικές επιδοτήσεις έμειναν αφορολόγητες έως ύψους 12.000 ευρώ. Με την ρύθμιση αυτή
καλύφθηκε περισσότερο από το 90% των αγροτών, κυρίως μικρής και μεσαίας αγροτιάς, όταν προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.
 Μειώθηκε η προκαταβολή φόρου από 55% σε 27,5%
 Επαναλειτούργησε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, δίνοντας διέξοδο σε χιλιάδες τευτλοπαραγωγούς

o Προετοιμάσαμε νομοθετήματα και σχεδιάσαμε πολιτικές , που όμως οι ραγδαίοι ρυθμοί των πολιτικών εξελίξεων δεν επέτρεψαν την εφαρμογή τους, αλλά που η υλοποίησή του είναι καθόλα έτοιμη
 Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και είναι έτοιμο να τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την
συνεταιριστική οργάνωση των αγροτών
 Σχεδιάστηκε η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου, με στόχο την ίδρυση φορέα
αξιοποίησης της δημόσιας αγροτικής γης και των αγροτικών ακινήτων
 Βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτύπωση των εκτάσεων βοσκήσιμων εκτάσεων και η ολοκλήρωση του
σχετικού νομοσχεδίου που αφορά τις βοσκήσιμες γαίες, ώστε να διασφαλισθεί η αειφορική
παραγωγική χρήση τους
 Ολοκληρώσαμε τον ανασχεδιασμό για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 4,7 δισ. ευρώ

o Διαχειριστήκαμε και εφαρμόσαμε πολιτικές
 Λάβαμε μέτρα προστασίας της φέτας, ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, στις συμφωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες
 Διασφαλίσαμε την απορρόφηση των 800 εκ. ευρώ που κινδύνευαν να χαθούν στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013
 Ολοκληρώσαμε διαδικασίες εξόφλησης χιλιάδων παραγωγών-επενδυτών που εκκρεμούσαν πάνω
από τρία χρόνια , παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και την πιστωτική ασφυξία
 Διασφαλίσαμε την καταβολή 125 εκ ευρώ πραγματικών αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, με διαφάνεια και
χωρίς να διακινδυνεύουμε τον καταλογισμό νέων προστίμων
 Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των επιλέξιμων εκτάσεων για βοσκοτόπους καθώς και την διαφανή
και δίκαιη διανομή τους στους κτηνοτρόφους, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των
κοινοτικών πόρων, ύψους 450 εκ. ευρώ το χρόνο
 Ρυθμίσαμε δεκάδες θέματα και εκκρεμότητες καθημερινής χρήσης από χιλιάδες αγρότες ,
επαγγελματίες και επιστήμονες με βάσει αρχές δικαιοσύνης και αξιοκρατίας όπως για προϊόντα οικοτεχνίας , ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων , διανομής οπωροκηπευτικών σε άπορους και φτωχούς συμπολίτες μας, διευκολύνσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων/εφοδίων λογω τραπεζικών δυσκολιών κλπ , ερχόμενοι σε καθημερινή σύγκρουση με μικρά και μεγάλα συμφέροντα , και την δομημένη για χρόνια κρατική γραφειοκρατία.
Ο επώδυνος συμβιβασμός…
Η νέα συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει ως προς το δημοσιονομικό της σκέλος , την φορολογική επιβάρυνση των αγροτών και της παραγωγής .
Πρώτον την φορολόγηση του εισοδήματος των κατ’ επάγγελμα αγροτών αντίστοιχα με τους ελευθέρους επαγγελματίες και με κλιμακωτούς συντελεστές 20% και 26%.
Δεύτερον την σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φόρου στο από 55% – 100%, επίσης αντιστοίχως με τους ελευθέρους επαγγελματίες.
Τρίτον την κατάργηση της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

…αλλά και οι προοπτικές
Η συμφωνία αφήνει αρκετά ανοιχτά μέτωπα που γι αυτά αγωνίστηκε η κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας , και προβλέπει:
 Βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε μέχρι το τέλος του 2015.
 Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
 Καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής.
 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 Ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες.
 Μεγαλύτερη συγκέντρωση της γεωργικής γης και συγκεντροποίηση της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 Πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων.
 Στήριξη ορθών γεωργικών πρακτικών χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ.
Αυτά τα σημεία αποτελούν και τις μάχες που έχει μπροστά της η νέα Κυβέρνηση να δώσει μαζί με τον αγροτικό κόσμο.
Η έκβασή τους θα κρίνει αν αυτές θα εξυπηρετούν ένα αντιπαραθετικό προς τις ασφυκτικές δεσμεύσεις σχέδιο και αν θα αποτελέσουν τελικά μεταρρυθμίσεις που βήμα βήμα θα μετασχηματίζουν την πρωτογενή παραγωγή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.