Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος μας για την επόμενη μέρα

Syriza-logo-mjg

1ος πυλώνας

Παρεμβάσεις κλειδιά για την υποστήριξη των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων

 1. Αποκατάσταση της ρευστότητας και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις.

Πρώτος μας στόχος είναι η αποκατάσταση της ρευστότητας και η ανατροπή της συνθήκης της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που σκοπίμως επιβλήθηκε στην ελληνική οικονομία.

Εργαλεία μας σε αυτή την προσπάθεια είναι:

 • Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των μικρότερων και συνεταιριστικών τραπεζικών ιδρυμάτων, που θα ολοκληρωθεί μέχρι την 1-1-2016,
 • Το νέο ΕΣΠΑ στο οποίο εξασφαλίσαμε τον διπλασιασμό της προκαταβολής για την νέα προγραμματική περίοδο,
 • Η δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας,
 • Η αξιοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος Γιούνκερ
 • Η χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε μέσα από τη συμφωνία με την EBRD, την ενεργοποίηση του επενδυτικού σκέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας και τη νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

– Η προσπάθεια να μετατοπιστεί η πίεση για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας από το σκέλος των μισθών σε αυτό των διαρθρωτικών αλλαγών, και η οποία θα προωθηθεί μέσα από:

 • Την υλοποίηση του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
 • Την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων,
 • Την υλοποίηση του σχεδίου μας για την μείωση των τιμών ,

 Ενίσχυση και αναπροσανατολισμός της αγροτικής οικονομίας

Για την Κυβέρνηση της Αριστεράς, η αγροτική οικονομία ήταν και θα συνεχίσει να είναι το κλειδί για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση τα άμεσα μέτρα τα οποία σχεδιάζουμε είναι:

 • Η Προστασία του αγροτικού εισοδήματος μέσα από την καταπολέμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις εταιρείες γεωργικών εφοδίων

– Ο έλεγχος των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποίησεων

 • Η στήριξη των συνεργατικών σχημάτων, ώστε να ξαναδώσουμε στους αγρότες το μερίδιο που τους αναλογεί από την αξία των προϊόντων τους.

– Η καταπολέμηση των υπερτιμολογήσεων

– Ο παραγωγικός προσανατολισμός στις κοινοτικές ενισχύσεις

– Η ενίσχυση της διατροφικής επάρκειας της χώρας.

 1. Υλοποίηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στο βαθμό που υποστηρίζεται από μια συνεκτική κυβερνητική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για τις ακόλουθες θεσμικές μεταρρυθμίσεις:

 • Ενοποίηση της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα .
 • Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη μεταβίβαση των υπό πτώχευση και των πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς (πρώην-) εργαζομένων .
 • Συγκρότηση και λειτουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας

2ος πυλώνας

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε όλες τις πτυχές του:

 1. Καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης
 2. Ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών μείωσης της ανεργίας
 3. Καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
 4. Προστασία και αναβάθμιση του συστήματος υγείας και πρόνοιας
 5. Στήριξη και δημοκρατικός μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος

Για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης η νέα κυβέρνηση θα ισχυροποιήσει και θα διευρύνει το δίχτυ προστασίας, που δημιούργησε ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση, για τα θύματα της κρίσης και για τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες, , με 3 νέα μέτρα:

α) Την κάρτα κοινωνικού εισοδήματος

β) Τις στοχευμένες παροχές σε είδος (στέγη, ενέργεια, υγεία , μετακίνηση)

γ) Τα σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Για την καταπολέμηση της ανεργίας το πρόγραμμα μας  κινείται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στην κοινωνική ζωή, μέσω της δημιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας, με βασικό μισθό και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σε τομείς που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες.

Δεύτερον, στη δημιουργία συνεργατικών εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας με την επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

Τρίτον, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανερχόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και εγγυημένης απασχόλησης

Για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας

Θα αναβαθμίσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα κινηθούμε στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου πλαισίου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, των παραβιάσεων στους όρους της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τους απλήρωτους εργαζόμενους.

Παράλληλα θα δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ένα πλαίσιο που θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα παρεμβαίνει στο ανεπαρκές νομικό πλαίσιο σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα περιλαμβάνοντας και τον κρίσιμο τομέα της ψυχικής υγείας.

Η Υγεία θα αποτελέσει επίσης τα επόμενα χρόνια προμετωπίδα του σχεδίου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής και το αίσθημα ασφάλειας.

Στόχος του σχεδίου μας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων στο φάρμακο και στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας.

Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει άμεσα σε:

 • Παροχή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για όλους τους πολίτες.
 • Εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία, γρήγορη ολοκλήρωση και λειτουργία του Χάρτη Υγείας.
 • Νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας με την δημιουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, την δημιουργία των ιατρείων της γειτονιάς και την ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας των αστικών περιοχών.

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση είναι κοινός τόπος ότι είναι αναγκαία η υλοποίηση μιας μεγάλης δημοκρατικής ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης σε όλες τις βαθμίδες, από την προσχολική αγωγή μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι μεγάλες τομές, θα αποκαθιστούν τους όρους για μια γνήσια πολιτισμική αναγέννηση της χώρας και θα κινηθούν στους εξής άξονες:

 • Ριζικές αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα και στα σχολικά βιβλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε δύο ξένες γλώσσες και πληροφορικής από το δημόσιο σχολείο.
 • Διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για την τεχνολογική – επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Νέος Νόμος-Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση με γνώμονα τη δημοκρατία, την ακαδημαϊκότητα και την εξωστρέφεια.

.       Αναδειξη της Ελλάδα;, με την πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, ως διεθνούς κέντρου στις ανθρωπιστικές σπουδές.

3ος πυλώνας

Ριζικός οργανωτικός μετασχηματισμός και εκδημοκρατισμός του κράτους

Ο πυλώνας αυτός εξειδικεύεται με παρεμβάσεις

1 . για την ανασυγκρότηση της  δημόσιας διοίκησης

 1. 2. για την ενίσχυση της προσπάθειας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς
 2. για την εμβάθυνση της δημοκρατίας σε κάθε πτυχή της πολιτικής και κοινωνικής ζωής

Τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα πάρουμε για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν:

 • Την καθιέρωση Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών με αυξημένα τυπικά προσόντα και εργασιακή εμπειρία

–      Τον έλεγχο και τον περιορισμό των εργολαβικών εταιριών στο δημόσιο όπου αποτελούν πηγή διαφθοράς, κατασπατάλησης πόρων και παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων.

–       Τα νέα οργανογράμματα, που θα δημιουργούν τις συνθήκες για ένα σύστημα κινητικότητας μέσα στο δημόσιο τομέα, και τα οποία θα στηρίζονται:

α) στην εθελούσια μετακίνηση

β) στην κάλυψη των ανά κλάδο και επιστημονική ειδικότητα ελλείψεων,

γ) στην πλήρη διαφάνεια, μέσω ανοικτού, πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» στο δημόσιο τομέα.

 • Είναι ήδη έτοιμο το ηλεκτρονικό ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ», που δίνει αυτοστιγμεί περίπου 20 πιστοποιητικά και σε δύο-τρεις μέρες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε πολίτη περίπου 150 πιστοποιητικά.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς αποτέλεσαν τη σημαία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα προωθούμε την

 • Αυστηροποίηση των ποινών και απλοποίηση των διαδικασιών επιβολής τους. Οι ποινές πρέπει να φτάνουν σε πλήρη δήμευση εισοδημάτων που δεν δηλώθηκαν ή περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται.
 • Ισχυρή και στελεχωμένη φορολογική διοίκηση με τεχνικά μέσα και επιχειρησιακό σχεδιασμό.
 • προχωράμε σε Διεθνείς συνεργασίες, τόσο για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών όσο και για την παροχή πληροφοριών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα  τετραετίας για την απεμπλοκή από το νεοφιλελευθερισμό και τη λιτότητα, για το ριζοσπαστικό δημοκρατικό μετασχηματισμό του κράτους, βρίσκοντας ταυτόχρονα λύσεις για τον περιορισμό των συνεπειών της Συμφωνίας.

Μια τέτοια πολιτική, που θα στηρίζει την κοινωνική πλειοψηφία και τα δυνάμεις της εργασίας, έχει μοναδικό εγγυητή την κυβέρνηση της Αριστεράς. Γιατί στις σημερινές συνθήκες, και με δεδομένο το κυβερνητικό έργο των προηγούμενων 7 μηνών, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι έχει και την βούληση και την αποφασιστικότητα να δώσει λύσεις, να βρει απαντήσεις και να ανοίξει δρόμους έχοντας σαν αδιαπραγμάτευτο ορίζοντα του την κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.