Σε 184 δήμους θα εφαρμοστεί δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση- Όχι από τον Δήμο Πρέβεζας

Aρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 σε 184 δήμους της χώρας η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών.

Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα γίνει, σε βάθος τριετίας, υποχρεωτική σε όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών, των παιδαγωγών και των γονέων.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, μετά από ομόφωνη θετική εισήγηση των Τριμερών Επιτροπών και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο, η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το ερχόμενο σχολικό έτος και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς Επιτροπής. Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χαιρετίζει τη συνεργασία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους δημάρχους, τους διευθυντές Εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους των Συλλόγων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Σε σύνολο 325 δήμων της χώρας οι 184 στήριξαν ομόφωνα το δικαίωμα των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στους Δήμους Ζηρού και Πάργας οι αποφάσεις των τριμελών επιτροπών ήταν ομόφωνα θετικές, ενώ στο Δήμο Πρέβεζας δεν συμφώνησε  ο Δήμαρχος αν και τα στοιχεία που του παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας  ήταν τεκμηριωμένα και υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές.

Ομιλία Μάριου Μουζάλα για τις ρυθμίσεις δανείων τέως ΟΕΚ

Με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας και του Υπουργείου Εργασίας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την ρύθμιση των δανείων που είχαν δοθεί από κεφάλαια του τέως ΟΕΚ.

Στην εκδήλωση μίλησε και εξήγησε τις σχετικές ρυθμίσεις ο σύμβουλος του Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας Μάριος Μουζάλας.

(Παραθέτουμε περιληπτικά βασικά σημεία της ομιλίας του)

Ο τέως ΟΕΚ καταργήθηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ανέλαβε και το «κλείσιμο» των υποθέσεων που παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκαν διάφορες εκκρεμείς υποθέσεις όπως οικισμοί που ήταν στο στάδιο κατασκευής ,χορήγηση ήδη εγκεκριμένων δανείων ,εκκίνηση διαδικασίας  έκδοσης οριστικών παραχωρητηρίων σε 11500 κατοικίες κλπ

Η απόφαση της Υπουργού Εργασίας  Έφης Αχτσιόγλου  και οι ρυθμίσεις που θεσπίζει  εντάσσεται ακριβώς στο πλαίσιο εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων που παρελήφθησαν από τον καταργηθέντα ΟΕΚ.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που επιλύουν ένα πρόβλημα που έρχεται από το 1970, διαιωνίζεται μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες δανειολήπτες. Ορισμένα ενδεικτικά χαρακτηριστικά στοιχεία της αδυναμίας πληρωμής και της συνεχούς όξυνσης του προβλήματος, είναι :

 • Το 73% των δανειοληπτών είναι μη ενήμεροι (ληξιπρόθεσμες οφειλές )
 • Το σύνολο του χρέους ξεπερνά το 1.5 δις €
 • Οι επιβληθέντες Τόκοι Υπερημερίας ξεπερνούν το 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αγγίζουν τα 250 εκ €
 • Ο ΟΑΕΔ ,την περίοδο 2016 -2017 εισέπραξε 54 εκ € ενώ την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν νέα χρέη ύψους 46 εκ €

Η εφαρμογή των μέτρων της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) απαλλάσσει  περίπου 47 χιλ δανειολήπτες από κάθε δανειακή υποχρέωση, ενώ όσοι παραμένουν θα δουν τις μηνιαίες τους δόσεις να μειώνονται  κατά 50% έως και 70%.

Η Υ.Α επαναπροσδιορίζει το ύψος του δανείου και ορίζει νέους και  ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Τα βασικότερα σημεία των Ρυθμίσεων είναι :

 • Απαλλαγή των δανειοληπτών που η σημερινή τους οφειλή είναι έως 6.000€ ή έχουν αποπληρώσει το 60% του δανείου τους (περίπου 47 χιλ)
 • Διαγραφή κάθε είδους επιβληθέντος τόκου και υπολογισμός όσων τόκων καταβλήθηκαν, σαν αποπληρωμή κεφαλαίου
 • Επαναπροσδιορισμός του Ύψους του Δανείου με ελάφρυνση του κατά 15%, για όλους τους δανειολήπτες
 • Επιπλέον ελάφρυνση κατά 10%για τις λεγόμενες «ευάλωτες» ομάδες (συνταξιούχοι, χηρεία, αναπηρία, μονογονεικές οικογένειες, ΑμΕΑ κλπ) και κατά 20% για τους πολύτεκνους.
 • Προστασία των ανέργων και των ευρισκόμενων σε αντικειμενική κατάσταση αδυναμίας πληρωμής
 • Αύξηση κατά 10 έτη του προβλεπόμενου χρόνου αποπληρωμής
 • Θέσπιση ευνοϊκών όρων σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής

Ήδη από την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 λειτουργεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση του δανείου τους.

Η Υ.Α αφορά αποκλειστικά δάνεια από κεφάλαια του τ. ΟΕΚ  και έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων Υ.Α που αφορούν τις εργατικές κατοικίες στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2016 και υπήρξε σοβαρή δυσκολία  (και αντίστοιχη καθυστέρηση ) στην συλλογή των αναγκαίων στοιχείων

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαπιστώνεται ότι ο τομέας αυτός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες τ. ΟΕΚ. Αφορά χρέος 1463.068 € , 81 785 δανειολήπτες και εκτείνεται χρονικά σε περίοδο τουλάχιστον προ του 1996 (υπάρχουν δάνεια σε εκκρεμότητα από την δεκαετία 1980 )

Τα στοιχεία αποδεικνύουν την αδυναμία είσπραξης από τον Οργανισμό, το αδιέξοδο των δανειοληπτών και την παγίωση του χρέους

Ενδεικτικά :  έσοδα από δάνεια 2016-17  54,7 εκ €

Νέες οφειλές 18/3/2016 – 20/1/17  46 εκ €

Δηλ έχουμε απομείωση του χρέους μόλις κατά 8.7 εκ € ή σε ετήσιο ποσοστό 0.60 %

Το σύνολο των μέτρων που έως σήμερα έχουν παρθεί εξασφαλίζουν συνολικά σε 120 χιλ. οικογένειες την απόκτηση της κατοικίας τους με όρους αξιοπρέπειας και ανάλογους της οικονομικής και οικογενειακής τους κατάστασης. Από την άποψη αυτή οι Υ.Α αποτελούν την μεγαλύτερη Στεγαστική Πολιτική Παρέμβαση που έγινε έως σήμερα στην χώρα.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις αποκαθιστούν τις έννοιες της Κοινωνικής Παροχής και Αλληλεγγύης στην θέση μίας Πολιτικής Κερδοσκοπίας και Πελατειακών σχέσεων που ασκήθηκε στο παρελθόν σε βάρος των εργαζομένων.

Σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ συλλέγουν από τις Τράπεζες (μιας και ο τέως ΟΕΚ δεν παρέδωσε αρχεία στον ΟΑΕΔ) και επεξεργάζονται στοιχεία για τα Τραπεζικά Δάνεια με Επιδότηση Επιτοκίου, διερευνώντας την δυνατότητα λήψης μέτρων ανακούφισης και αυτής της ομάδας δανειοληπτών ( ξεπερνούν τις 60 χιλ)

Τα παραπάνω μέτρα δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα αλλά εντάσσονται σε ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου και της Κυβέρνησης

Η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων που άφησε πίσω του ο τ. ΟΕΚ και το Παλαιό Πολιτικό Σύστημα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την χάραξη και άσκηση  μίας Νέας Στεγαστικής Πολιτικής  κάλυψης των Πραγματικών Αναγκών Στέγης.

Δεν ξεχνάμε τις χιλιάδες των εργαζομένων που έως και σήμερα δεν έχουν λάβει κάποιου είδους Στεγαστικής συνδρομής. Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο εργάζεται για την χάραξη και άσκηση μιας πραγματικά Νέας Πολιτικής Στέγης με κύρια χαρακτηριστικά την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Διαφάνεια ,την κάλυψη πραγματικών και όχι Πελατειακών αναγκών, την αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους

Τα μέτρα που ήδη έχουν παρθεί αποτελούν απόδειξη και δείγμα αυτής της Νέας Πολιτικής

Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

18/4/18

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ( η πιο δύσκολη) του διαγωνισμού δια μέσου του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων.

Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων στις προθεσμίες που είχαν τεθεί (31/3) και ήδη γίνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσληψη των επιτυχόντων στους Ο.Τ.Α. , αναμένοντας τους οριστικούς πίνακες Ιούνιο-Ιούλιο.

Παράλληλα είδαμε την απαίτηση των ¨παρατασιούχων¨ για 6μηνη παράταση των συμβάσεων τους, και μια καλά στημένη βιομηχανία αγωγών στο δικαστήριο, στους περισσότερους Ο.Τ.Α. για παράταση συμβάσεων.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα στοιχεία που αναφέρονται σ΄αυτή την κατάσταση γιατί πιθανώς το κλίμα να οξυνθεί και να έχουμε ¨ κίνημα αποτυχόντων παρατασιούχων¨ που θα διεκδικήσει την μονιμοποίηση τους.

 1. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια (πολύ πριν το μνημόνιο) γίνεται διαγωνισμός δια μέσω του ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους (8.500 περίπου, εκτός των μνημονιακών δεσμεύσεων , αποχωρήσεις-προσλήψεις).

Αυτό από μόνο του συνιστά μια τεράστια πολιτική επιτυχία της κυβέρνησης απολύτως σύμφωνη με τις πάγιες θέσεις μας περί ¨μόνιμης και σταθερής εργασίας¨

 1. Η ηθική υποχρέωση απέναντι στους συμβασιούχους που το 2015-16-17 είχαμε ανανεώσει τις συμβάσεις τους, μεταφράστηκε σε αυξημένη μοριοδότηση τους που οδήγησε σε μια προκήρυξη στα όρια της Συνταγματικότητας.

Να θυμηθούμε τις απαράδεκτες παρεμβάσεις της Ν.Δ. στο ΑΣΕΠ προκειμένου το όργανο να ακυρώσει τον διαγωνισμό και την οριακή πλειοψηφία (13-12) με την οποία αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας.

Αρα δεν υπήρχε απολύτως καμία δυνατότητα να εξασφαλισθεί η παραμονή ολων των συμβασιούχων στους Ο.Τ.Α. , με τον διαγωνισμό, παρ΄εκτός αν θέλαμε αυτό να μην προχωρήσει ή να ανατραπεί στα ανώτερα δικαστήρια (ΣΤΕ) ως αντισυνταγματική πράξη της Διοίκησης. Δηλαδή συνειδητά να κοροϊδέψουμε τους εργαζόμενους.

Με βάση την μοριοδότηση που βάλαμε φαίνεται ότι περίπου η πλειοψηφία των επιτυχόντων ανήκουν σε εργαζόμενους που είχαν προϋπηρεσία σε Δήμους, όχι όμως μόνο σε αυτούς της τελευταίας τριετίας .

Οι υπόλοιποι επιτυχόντες είναι αυτοί που έχουν αυξημένα κοινωνικά μόρια (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση κ.α.).

Οι φήμες ότι δήθεν υπήρξαν παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση ή του Δημάρχους στην διαδικασία είναι απλώς … ανοησίες και πολιτικά στημένα σχόλια.

 1. Οι απαιτήσεις για εξάμηνη παράταση των συμβάσεων με ενέργειες του ΥΠ.ΕΣ. είναι αδιέξοδη και πρακτικά μη εφαρμόσιμη.

Να θυμίσουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει οριστικά και ομόφωνα αποφανθεί ότι δεν πληρώνονται οι συμβασιούχοι οι οποίοι υπερβαίνουν τους 24 μήνες συνεχούς εργασίας.

Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πεδίο νομοθετικής παρέμβασης γιατί θα ήταν πρόδηλα Αντισυνταγματική.

Αλλά και επι της ουσίας , οι 8.500 μόνιμοι εργαζόμενοι (ΥΕ, ΔΕ) προέκυψαν βάσει των δηλωθέντων αναγκών των ίδιων των Δήμων , θα προσληφθούν ,με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα για επιπλέον προσλήψεις , οικονομικά και λειτουργικά, από πλευράς των Ο.Τ.Α.

Συμπέρασμα. Είναι προφανές ότι η κίνηση του ΥΠ.ΕΣ.,της Κυβέρνησης για τον διαγωνισμό ήταν , αν και καθυστερημένη, απολύτως ορθή , πολιτικά και ιδεολογικά.

Η  Ν.Δ. προσπαθεί να προκαλέσει χάος για να αποδείξει ότι δεν μπορούν να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ότι το Δημόσιο πρέπει να λειτουργεί κατά βάση με συμβασιούχους. Επι πλέον είναι γνωστή η θέση της για την ανάγκη της πλήρους παραχώρησης σε ιδιώτες της αποκομιδής-διαχείρισης των απορριμμάτων.

Εκμεταλλεύεται την μεγάλη ανάγκη για εργασία των συμβασιούχων που δεν θα είναι στους πίνακες επιτυχόντων και θα χάσουν την δουλειά τους , υποστηρίζοντας αντιφατικά ,είτε ότι τους μοριοδοτούμε παράνομα, είτε .οταν δεν επιτυγχάνουν ότι κακώς δεν τους  μονιμοποιούμε .

Είναι όμως καιρός η ΚΕΔΕ και κάποιοι Δήμαρχοι να σταματήσουν τις οπορτουνιστικές , ανευ αντικειμένου ,δηλώσεις και κινήσεις αφού γνωρίζουν ότι θεσμικά και αντικειμενικά στο συγκεκριμένο χρόνο η επιλεγείσα λύση ήταν η καλύτερη και η πιο δίκαιη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μεχρι στιγμής η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν υποστηρίζει τους παρατασιούχους που απαιτούν μονιμοποίηση.

Μένουμε σταθεροί  στην θέση μας :

 • ότι το δημόσιο χρειάζεται μόνιμο προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας ,
 • ότι ο φετινός διαγωνισμός πρέπει να επαναληφθεί και για άλλες ειδικότητες που έχουν ανάγκη οι ¨αποψιλωμένοι¨ Δήμοι, ιδιαίτερα δε εξειδικευμένες θέσεις.

Κατανοούμε την δικαιολογημένη αγωνία των συμβασιούχων να διατηρήσουν την εργασία τους, όμως σε μια κοινωνία που το ποσοστό ανέργων υπερβαίνει το 20% δεν πρέπει να υποστηρίζουμε φαινόμενα και κινήσεις κοινωνικού αυτοματισμού.

Όλοι οι συμπολίτες μας που ζητούν εργασία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με συνθήκες διαφάνειας και αμεροληψίας.

Οκτώβριο του 2019 με απλή αναλογική οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειαρχες

Δήμαρχοι και περιφερειάρχες που θα εκλεγούν στο δεύτερο γύρο των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, τον Οκτώβριο του 2019, δεν θα πάρουν την πλειοψηφία των αντίστοιχων συμβουλίων, θα ήταν σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει 180 βουλευτές, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά. Ο Κλεισθένης Ι έρχεται να εισάγει έναν σύγχρονο θεσμό ελέγχου αποφάσεων, τον Επόπτη Νομιμότητας, ενώ σειρά θεμάτων θα ανοίξει μετά την συνταγματική μεταρρύθμιση, ώστε να είναι δυνατές οι βαθύτερες παρεμβάσεις.

Ο «Κλεισθένης Ι» που έρχεται σε συνέχεια του «Καλλικράτη», που με τη σειρά του εξέλιξε τον «Καποδίστρια», είναι το πρώτο βήμα σε μία ανοιχτή μεταρρυθμιστική διαδικασία, που θα ολοκληρωθεί μετά την συνταγματική αναθεώρηση, όταν και θα υπάρχουν οι δυνατότητες ευρύτερων παρεμβάσεων σε τομείς όπου σήμερα αυτό δεν είναι συνταγματικό δυνατόν, σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης.
«Επιλέξαμε το όνομα ενός ανθρώπου που θεμελίωσε τη Δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα, δεν είναι άσχετο με το περιεχόμενο των αλλαγών που προωθούνται και κυρίως με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, μία αναγκαία δημοκρατική τομή. Άσχετα με το τι λέει η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, παλαιότερα το αίτημα για απλή αναλογική ήταν θέση και της ΚΕΔΕ», όπως θύμισε.
Με το νέο πλαίσιο, «ο δήμαρχος θα εκλέγεται απευθείας, όπως και τώρα, από το λαό. Θα υπάρχουν δύο γύροι σε περίπτωση που δεν πάρει κάποιος πάνω από 50% στον πρώτο γύρο. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι παρατάξεις θα παίρνουν τόσους δημοτικούς συμβούλους, όσα τα ποσοστά τους την πρώτη Κυριακή. Την Δεύτερη θα κρίνονται μόνο οι επικεφαλής των δύο πρώτων συνδυασμών».
«Ανεξάρτητα τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο, που μπορεί να ήταν και 18% ή 25% σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, αν στο δεύτερο έπαιρναν 50%+1 των ψήφων, θα έπαιρναν το 60% του δημοτικού συμβουλίου. Το αντίστοιχο στις βουλευτικές εκλογές, θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα είχε 180 έδρες χωρίς τους ΑΝΕΛ» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Επιβεβαίωσε επίσης ότι «το νέο πλαίσιο θα ισχύσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019».

Αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο, ευρωεκλογές το Μάιο

Ο κ. Σκουρλέτης συνέχισε λέγοντας ότι «το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και την νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τον πρώτο γύρο την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 (δεύτερη του μήνα) και τον δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019».

«Στόχος της μετάθεσης της ημερομηνίας είναι η αποσυσχέτιση από τις ευρωεκλογές, τον Μάιο του 2019. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν έναν δικό τους κύκλο, ενώ οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές είναι σταθερές», όπως υπογράμμισε.

Έλεγχος αποφάσεων γρήγορα, αξιόπιστα και με διαφάνεια

Ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι «πολύ σημαντικό σημείο του Κλεισθένη Ι είναι ότι θεσμοθετείται ο Επόπτης Νομιμότητας. Τον έλεγχο της νομιμότητας αποφάσεων τον έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πλέον θα είναι ευθύνη νέας υπηρεσίας που θα υπάγεται απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών και θα είναι στελεχωμένη κατά κύριο λόγο από νομικούς».

«Στις αποφάσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι πιο κρίσιμες θα υιοθετηθεί ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου, με βάση την διεθνή εμπειρία. Και μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία θα έχουμε, αλλά και χρόνο θα κερδίσουμε στην υλοποίηση», όπως είπε.

Ακούστε εδώ

Επίσκεψη κλιμακίου της Ν.Ε. Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρυοπηγή.

Κλιμάκιο της Ν.Ε. Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τους:Δημήτρη Παπαδήμο, Ευκλείδη Φονταρά, Ειρήνη Νούτσου, Διονύση Παπανίκο και Βαγγέλη Σοπικιώτη, επισκέφτηκε την Κρυοπηγή την Κυριακή 15 Απριλίου,προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στοχωριό από τις πρόσφατες κατολισθήσεις.
Σ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τ.Κ., Νίκο Ντελή, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής που συστήθηκε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν, ενώ, παράλληλα, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος και την έκταση του πρωτοφανούς αυτού γεωλογικού φαινομένου που έπληξε την Κρυοπηγή.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι η κατολίσθηση εξακολουθεί να είναι ενεργή και να εμπνέει ανησυχίες για την μελλοντική της εξέλιξη. Υιοθετήθηκε, πλήρως, το ψήφισμα των πολιτών της Κρυοπηγής.
Τονίστηκε ότι η Ν.Ε. Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τον βουλευτή του κόμματος, Κώστα Μπάρκα, θα μεριμνήσουν για την άμεση κινητοποίηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να κηρυχτεί η Τοπική κοινότητα Κρυοπηγής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης θα κάνουν
διαβήματα προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες ιδιοκτήτες.
Επίσης, είναι απαραίτητο να μελετηθούν σύντομα και σε βάθος οι αιτίες τηςκατολίσθησης, να ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και να κατασκευαστούν άμεσα προσωρινοί δρόμοι προσπέλασης.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι το θέμα οφείλει να συζητηθεί στο αμέσως επόμενοΔημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας

Ανάπτυξη και κοινωνία

Του Διονύση Θωμά*

Η πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση ή ανάπτυξη κάποιων δεικτών (π.χ ΑΕΠ, δημοσιονομικά, ανεργία κ.λπ.). Οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και να αντιμετωπίζει σειρά κοινωνικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων και των δυνάμεων της εργασίας. Η πρόταση -με δυο λόγια- θα πρέπει να συμβάλλει στη κοινωνικοποίηση της ανάπτυξης. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης έχει δύο πλευρές.

Πρώτη προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η αναπτυξιακή διαδικασία δεν έχει μια αποκλειστικά και «στενά» οικονομική -τεχνοκρατική- πλευρά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει μια τεχνοκρατική υπόθεση κάποιων «σοφών», οι οποίοι, κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους, θα σώσουν τη κοινωνία. Βασική στόχευση είναι η ολόπλευρη και με κάθε διαθέσιμο τρόπο συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής και κατ’ επέκταση του μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Επομένως, η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να διαμορφώνεται και σε δεύτερο στάδιο -να υλοποιείται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς- παραγωγικούς φορείς σε μια «φυγή μπροστά», αφήνοντας πίσω τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Αντιμετωπίζοντας και ξεπερνώντας δομικές στρεβλώσεις, αλλά και λογικές του παρελθόντος που οδήγησαν στη κρίση, μαζί με τους εξωγενείς παράγοντες. Με αυτή την έννοια, δεν μπορεί να είναι ένα άθροισμα «συνδικαλιστικού τύπου» αιτημάτων των κοινωνικών φορέων, αλλά ένα συνεκτικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Το σχέδιο που θα προταθεί πρέπει να αντιστοιχηθεί συνολικά στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και τις δυνατότητες της νέας φάσης μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Επιδίωξη θα είναι μια μεταβολή μεγάλου βάθους και διάρκειας στο οικονομικό αλλά και το κοινωνικό επίπεδο. Η αειφόρος ανάπτυξη θα καταστεί βιώσιμη εάν και εφόσον ξεφύγει από έναν στενά οικονομικού χαρακτήρα προσανατολισμό (αύξηση ΑΕΠ, βελτίωση οικονομικών δεικτών κ.λπ.) και αποκτήσει κοινωνικά χαρακτηριστικά με «αριστερό αποτύπωμα».

Παράλληλα, χωρίς να «αυτοπεριοριζόμαστε», η στρατηγική και το σχέδιο που θα προκύψουν οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς επιλογές της χώρας, π.χ. τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς, την παραμονή μας στην Ευρωζώνη αλλά και τις γεωπολιτικές συνθήκες της περιοχής.

Στο σημείο αυτό ορισμένες εκτιμήσεις από τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία των αναπτυξιακών συνεδρίων, τα οποία διεξάγονται με τη συνεργασία κυβέρνησης και Περιφερειών.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η επαφή κυβερνητικών κλιμακίων κατά Περιφερειακή Ενότητα που προηγούνται του συνεδρίου. Αποδείχθηκε μια πρωτόγνωρη, ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική διαδικασία, η οποία έγινε αποδεκτή με θετικά σχόλια από τους κοινωνικούς-παραγωγικούς φορείς που συμμετείχαν. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, π.χ., μόνο τα κυβερνητικά κλιμάκια συναντήθηκαν και αντάλλαξαν σκέψεις και προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση με πάνω από 250 φορείς. Οι φορείς σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση έρχεται σε επαφή μαζί τους, ζητάει τη γνώμη τους, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή τους, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι με τις κυβερνητικές πολιτικές. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η αδυναμία των φορέων -ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό τους- να στοχεύσουν στο παρόν και ιδιαίτερα στο μέλλον με όρους σχεδίου και οράματος. Ίσως οι διαδικασίες των αναπτυξιακών συνεδρίων και η συμμετοχή των φορέων σε αυτές να αποτελέσουν τη βάση για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο μέλλον.

Ένα δεύτερο σημείο το οποίο οι διοργανωτές -κυβέρνηση και Περιφέρειες- οφείλουν να προσέξουν στα εναπομείναντα συνέδρια, αλλά και σε παρόμοιες διαδικασίες στο μέλλον, είναι η λειτουργία των θεματικών τραπεζιών. Παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις η παρουσία πολυάριθμων αντιπροσωπειών υπουργείων και Περιφέρειας με αποτέλεσμα, αφενός τη μεγάλη και αναποτελεσματική διάρκεια του τραπεζιού και αφετέρου τον δραστικό περιορισμό του χρόνου που απέμενε για τους φορείς. Έτσι, η τελική εντύπωση που «μένει» είναι ότι κυβέρνηση (κυρίως) και Περιφέρεια ήρθαν να πούνε τα δικά τους και όχι να ακούσουν, ανατρέποντας εν μέρει τις αρχικές θετικές εντυπώσεις.

Η τελική αξιολόγηση των αναπτυξιακών συνεδρίων θα γίνει στο επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές. Η κρίση θα αφορά τον βαθμό υλοποίησης των εξαγγελθέντων από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς.

Η δεύτερη προϋπόθεση της κοινωνικοποίησης της ανάπτυξης θα κριθεί στο επίπεδο της διανομής των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης. Ποιος και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτή. Χωρίς αυταπάτες ότι σήμερα μπορούμε να πετύχουμε στον απόλυτο βαθμό αυτό που θα θέλαμε, μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Με αυτό τον τρόπο, και δημιουργώντας τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες, θα προχωράμε στο επόμενο βήμα.

Τέλος, η ανάπτυξη που θα προκύψει μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας πρέπει να στοχεύει και να είναι ισόρροπη οικονομικά και κοινωνικά.

Όλες οι Περιφέρειες της χώρας χαρακτηρίζονται από πολυμορφία – γεωγραφική, δημογραφική, χωροταξική, παραγωγική. Κάθε προσπάθεια διατύπωσης ενός αναπτυξιακού σχεδίου πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την πολυμορφία. Ειδικότερα το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα η αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο παρελθόν -και λόγω της έλλειψης σχεδίου- οι αναπτυξιακές προσεγγίσεις, αντί να αξιοποιούν την πολλαπλότητα και την πολυμορφία στην κατεύθυνση της εξάλειψης ή μείωσης των ανισορροπιών, διαμόρφωσαν μια αντίληψη ανταγωνιστικότητας, η οποία διεύρυνε τις αποστάσεις τόσο μεταξύ Περιφερειών όσο και ενδοπεριφερειακά. Η ισορροπία που πρέπει να επιδιώκουμε οφείλει να έχει όχι μόνο γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά και κλαδικά. Να μην εστιάζουμε σε μεμονωμένες παραγωγικές μονάδες ή κλάδους, αλλά να δούμε ολοκληρωμένα τις αλυσίδες αξίας. Τα παραγωγικά συμπλέγματα. Τα clusters καινοτομίας. Τα δίκτυα συνεργασίας. Την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Να αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας.

Για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της οικονομίας που θα είναι αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο.

* Ο Διονύσης Θωμάς είναι οικονομολόγος, μέλος Γραμματείας Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ετεροχρονισμένο πρωταπριλιάτικο ψέμα από την κ. Σπυράκη τα περί άσπιλης και έντιμης ΝΔ

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τη συνέντευξη της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ

Αν διαβάσει κανείς τη συνέντευξη που παραχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα capital.gr, θα μείνει με την εντύπωση ότι η κ. Σπυράκη ζει σε άλλη χώρα.

Λίγες μέρες μετά τις αποκαλύψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία υπερβαίνουν τα 223 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και για τις δικαστικές έρευνες που διεξάγονται σχετικά με ενδεχόμενες παρανομίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο συνήφθησαν, η κ. Σπυράκη, δήλωσε πως το κόμμα της «δεν έχει να λύσει κανένα λογαριασμό με τη χρηματοδότηση του»!

Επιπλέον, η κ. Σπυράκη ισχυρίστηκε πως το κόμμα της δεν έχει καμία σχέση με τη διαπλοκή! Συνιστούμε στην κ. εκπρόσωπο τύπου  της ΝΔ να ρωτήσει το κόμμα της και τον Κυρ. Μητσοτάκη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούσε η Siemens τη ΝΔ από το 1990 και μετά. Ή να ρωτήσει τον κ. Φρουζή της Novartis, ο οποίος συνέτασσε εκθέσεις για τις άριστες σχέσεις που διατηρούσε με τις ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010 ως το 2014, για να αναφερθούμε μόνο σε κάποιες από τις πιο τρανταχτές περιπτώσεις. Επίσης, μάλλον η κ. Σπυράκη έχει ξεχάσει και την πρόσφατη συζήτηση στη βουλή για την υπόθεση NOOR1, όπου ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να καλύψει πλήρως τον κ. Μαρινάκη.

Σε κάθε περίπτωση, τα περί άσπιλης και έντιμης ΝΔ, θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητά μόνο ως ετεροχρονισμένο, κακόγουστο και προσβλητικό πρωταπριλιάτικο ψέμα.