Β. Αποστόλου: Ένεση ρευστότητας 1,5 δισ. στον αγροτικό χώρο

vagelis apostolou1437370720

Έως το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τα οποία θα κινητοποιήσουν πόρους της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, τονίζοντας ότι «μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μία νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα».

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης Τύπου, θα προκηρυχθεί το μέτρο για τους νέους αγρότες, το οποίο, όπως εκτιμάται, θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου. Είναι προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ και θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει, ήδη, γίνει προδημοσίευση.
Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, ανέρχεται σε 17.000 ευρώ, που, όμως, μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
– Κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
– Κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ.
Το δεύτερο μέτρο που θα προκηρυχθεί είναι αυτό της μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων, καθώς και ο εξαγωγικός προσανατολισμός τους.
Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 400 νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά την ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες, που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.
Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.
Το τρίτο μέτρο αφορά τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος, τόσο των παραγωγών, όσο και του περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 555 εκατ. ευρώ.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
Η τέταρτη προκήρυξη αφορά το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών, ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 5.000 νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κ.λπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκατ. ευρώ.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.
Τέλος, θα προκηρυχθεί και το μέτρο για την κατάρτιση των νέων γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν, κατά προτεραιότητα, στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.
Υπενθυμίζεται, ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι ύψους 4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει, ήδη, προκηρυχθεί το μέτρο ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016, με 150 εκατ. ευρώ. Έχει, δε, γίνει η πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου LEADER, πρόσκληση η οποία είναι κοινή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), με δημόσια δαπάνη 322 εκατ. ευρώ για το ΠΑΑ και 54 εκατ. ευρώ για το ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Υπ. Παιδείας: Ψευδή τα δημοσιεύματα για τo συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών

ypoygeio_paid

Σε διευκρινίσεις προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αφορμή τα ανακριβή δημοσιεύματα μερίδας του έντυπου τύπου που αναπαράγονται και από ορισμένα sites σχετικά με το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών,

Είναι απολύτως ψευδές ότι οφείλουν να ανακαλέσουν την αίτηση συνταξιοδότησης όλοι οι εκπαιδευτικοί που την υπέβαλαν μέχρι 4/5/2016 ή ότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη.

Η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα εκ των 1350 εκπαιδευτικών που υπέβαλε αίτημα συνταξιοδότησης σύμφωνα με το αρ. 33 τουν.4386/2016, αφού θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 4/5/2016, έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης που προώθησε το Υπουργείο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καθώς θα συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό σύστημα.

Το θέμα δημιουργείται για ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι 4/5/2016.

Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς οι μήνες που διανύθηκαν (από 5/5/2016 έως 31/8/2016) θα υπολογιστούν ως συντάξιμη υπηρεσία όταν αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Για το λόγο αυτό τους δόθηκε η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης μέχρι 31/8/2016.

Κάλεσμα του Ν. Φίλη για συναίνεση στην επαναφορά των αιτιολογημένων απολύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση

nikos_filis_0_0_0

Στα πρότυπα της ρύθμισης που ψήφισε το 1977 ο Γεώργιος Ράλλης, με την στήριξη του τότε βουλευτή Ευάγγελου Παπανούτσου, είναι η επαναφορά των αιτιολογημένων απολύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση με το νομοσχέδιο για την παιδεία, τόνισε ο υπουργός Νίκος Φίλης, ο οποίοςμιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ανέγνωσε άρθρο του Παύλου Μπακογιάννη στο οποίο ζητούσε την μονιμότητα των καθηγητών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ο υπουργός Παιδείας κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν συναίνεση στην ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία θα γίνει αύριο.

«Να κρατήσουμε το στίγμα σύγκλισης που συνέκλιναν στην επαναφορά του καθεστώτος των αιτιολογημένων απολύσεων», είπε ο Ν. Φίλης λέγοντας ότι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων υπήρξε συναίνεση από διαφορετικές κατευθύνσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και τον εισηγητή της ΝΔ Θόδωρο Φορτσάκη.

Υπερασπιζόμενος την επαναφορά της αιτιολογημένης απόλυσης, την οποία οι σχολάρχες θεωρούν «σοβιετοποίηση», ο Ν Φίλης θύμισε ότι η ρύθμιση αυτή ψηφίσθηκε το 1977 επί κυβέρνησης Καραμανλή με υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Ράλλη και με τον τότες βουλευτή της Ένωσης Κέντρου Ευάγγελο Παπανούτσο να την υποστηρίζει. «Στα θεωρεία και τότε και σήμερα διακρίνω μία ιστορική φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού κινήματος, τον τότε πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ Γιώργο Φυσάκη», πρόσθεσε συναισθηματικά φορτισμένος ο υπουργός Παιδείας ο οποίος διάβασε άρθρο του Παύλου Μπακογιάννη από το 1977 υπέρ της μονιμότητας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.

Ο Ν. Φίλης είπε ότι φέτος θα προσληφθούν 20.800 αναπληρωτές και γίνεται προσπάθεια να είναι από την πρώτη ημέρα στα σχολεία. Ακόμη ανακοίνωσε ότι στην Ειδική Αγωγή θα προσληφθούν 9.500 εργαζόμενοι που θα αμείβονται με τον μισθό του αναπληρωτή, λαμβάνοντας περίπου τρεις φορές υψηλότερο μισθό από τον σημερινό.

Για τα βιβλία τόνισε ότι «24.000.000 βιβλία έχουν πάει από τα μέσα Αυγούστου στα σχολεία. Αυτό το αυτονόητο δεν ήταν αυτονόητο όταν στις εποχές της Άννας Διαμαντοπούλου τα σχολεία λειτουργούσαν με φωτοτυπίες».

Αν συνέχιζε η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σήμερα ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση θα ήταν μειωμένος κατά 175 εκατ. ευρώ, τόνισε ο υπουργός Παιδείας. «Σταματήσαμε την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης», είπε κάνοντας λόγο για «το άριστο σχολείο παντού και όχι λίγα σχολεία αρίστων». «Γνωρίζουμε ότι πίσω από τη λέξη αριστεία διακυβεύονται διαμετρικά αντίθετες πολιτικές. Υπάρχουν στοιχεία ότι η επίκληση της λέξης αριστείας έχει οδηγήσει σε όξυνση των ανισοτήτων», επεσήμανε ο Ν. Φίλης.

Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας εξήγγειλε η Ρ. Αντωνοπούλου

antonopoulouch2_0

Μικρή ανάκαμψη στην αγορά εργασίας διαπίστωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας –αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας– Ράνια Αντωνοπούλου, τονίζοντας ότι στόχος της είναι αυτή η ανάκαμψη να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με δράσεις του υπουργείου.

Μιλώντας στον Σκάι τόνισε ότι αλλάζει η τάση στην αγορά εργασίας με βάση τα τελευταία στοιχεία, ενώ υπογράμμισε πως το υπουργείο με δράσεις στοχεύει να φρενάρει την προσπάθεια που διαφαίνεται για απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, απορρύθμιση που γίνεται μέσω της μεγέθυνσης της μερικής απασχόλησης από 9,5% που είναι σήμερα σε 18,5% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (από 1 έως 10 εργαζόμενους) όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είπε η κ. Αντωνοπούλου εξηγώντας το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας. Για να ενταχθεί μία επιχείρηση σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει απολύσει εργαζομένους το προηγούμενο τρίμηνο, να μην κάνει απόλυση τους επόμενους 12 μήνες και να διατηρήσει τον εργαζόμενο καλύπτοντας όλο το κόστος του για επιπλέον τρεις μήνες.

Επίσης, ανέφερε πως θα εφαρμοστεί ακόμη μια δράση για 10.000 ανέργους άνω των 50 ετών όπου θα επιδοτείται το 50% του μισθολογικού κόστους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρεις «κόφτες» στη μαύρη εργασία προαναγγέλλει ο Γ. Κατρούγκαλος

katroygkalos_6_38

Τα μέτρα – “κόφτες” στην αδήλωτη εργασία και στην εισφοροδιαφυγή – που στερεί τα Ταμεία από έσοδα έως 6 δισ. ευρώ το χρόνο – θα συζητηθούν σε συνάντηση, σήμερα, του υπουργούΕργασίας με τους προέδρους των επιμελητηρίων της χώρας, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ

“Αμεσα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εισφορών ενώ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης – μαύρης εργασίας που εντοπίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό του προστίμου των 10.550 ευρώ και στη γενικευμένη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας”, προαναγγέλλει στην “Ημερησία” (εδώ το σχετικό ρεπορτάζ) ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος . Τα μέτρα – “κόφτες” στην αδήλωτη εργασία και στην εισφοροδιαφυγή – που στερεί τα Ταμεία από έσοδα έως 6 δισ. ευρώ το χρόνο – θα συζητηθούν σε συνάντηση, σήμερα, του υπουργού με τους προέδρους των επιμελητηρίων της χώρας, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ. Οπως υπογραμμίζει ο Γ. Κατρούγκαλος, “σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων θα αντιμετωπίσουμε τόσο το φαινόμενο της μη πλήρως δηλούμενης εργασίας που, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αντιστοιχεί στο 55% της εισφοροδιαφυγής όσο και την αδήλωτη – μαύρη εργασία η οποία εντοπίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζοντας, ταυτόχρονα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας”.

Τα κίνητρα για πρόσληψη ανέργων

  • Πριμοδοτείται, μέσω της μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας, η πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων στη θέση ανασφάλιστα απασχολούμενων
  • Αλλάζει το ποινολόγιο για όσους απασχολούν εργαζόμενους χωρίς ασφάλιση
  • Επιβάλλεται σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και εισφορών ανά επιχείρηση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Αυτά είναι τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να κάνουν προσλήψεις

Το πρώτο μέτρο αποσκοπεί να κάνει ελκυστικότερη την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ σε σχέση με την επίφοβη και ακριβή (λόγω προστίμου, αν διαπιστωθεί) απασχόληση ανασφάλιστων. Για κάθε επιδοτούμενο άνεργο που θα προσλαμβάνεται σε μικρομεσαία επιχείρηση για να απασχοληθεί με πλήρη απασχόληση, ο εργοδότης θα συμπληρώνει το μισθό που θα έχει συμφωνηθεί και θα υπολείπεται έναντι του επιδόματος ανεργίας των 360 ευρώ του ΟΑΕΔ.

Μετά τη λήξη της περιόδου λήψης του επιδόματος ανεργίας , εφόσον διατηρείται η θέση εργασίας για 12 μήνες, ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει σχεδόν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές αφού ο ΟΑΕΔ θα τις επιδοτεί σε ποσοστό που θα φθάνει έως το 90%. Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας, με βάση τα στοιχεία του πρώτου 7μήνου του ΟΑΕΔ, αφορά, ανάλογα με την εποχή, από 88.336 άτομα (τον Ιούνιο) έως 175.278 (τον Ιανουάριο) ενώ κάθε μήνα υποβάλλονται από 14.471 αιτήσεις για λήψη επιδόματος (τον Απρίλιο) έως 44.076 (τον Ιούνιο).

Αυτά είναι τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να κάνουν προσλήψεις

ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Το δεύτερο μέτρο που έχει αποφασιστεί να ληφθεί στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ποινών σε εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ανασφάλιστους, προβλέπει την υποχρέωση του παραβάτη εργοδότη να απασχολήσει τον παράνομα εργαζόμενο συμψηφίζοντας ένα τμήμα του προστίμου των 10.550 ευρώ (τουλάχιστον τα 3.500 ευρώ) με τις εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν για την αμοιβή και τη νόμιμη συνέχιση της απασχόλησης.

Αν ο ίδιος εργοδότης εντοπιστεί από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ή το ΙΚΑ να απασχολεί και πάλι ανασφάλιστο θα του επιβάλλεται το πρόστιμο των 10.550 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, για τρίτη φορά, θα μπαίνει “λουκέτο στην επιχείρηση για διάστημα 10 ημερών. Το νέο ποινολόγιο έχει στόχο να νομιμοποιήσει, έστω εκ των υστέρων, τους αδήλωτα εργαζόμενους με αντάλλαγμα το κούρεμα του προστίμου και θα τεθεί σε εφαρμογή παράλληλα με τη δυνατότητα ηλεκτρονικού “καρφώματος” (μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΕ), είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, όσων απασχολούν ανασφάλιστους.

Αυτά είναι τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να κάνουν προσλήψεις

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το τρίτο μέτρο το οποίο έχει νομοθετηθεί με το νέο Ασφαλιστικό (άρθρο 46) ν. 4387/16) και θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή, επιβάλλει ελάχιστα – τεκμαρτά ποσά ασφαλίστρων, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της και τον αριθμό των απασχολουμένων.

Τα τεκμαρτά ποσά θα λειτουργούν ως “κόφτης” αφού έχει διαπιστωθεί από το ΙΚΑ ότι ότι πολλές επιχειρήσεις με αυξημένο τζίρο καταβάλλουν αναλογικά μικρά ποσά εισφορών δηλώνοντας περιορισμένο αριθμό εργαζομένων κυρίως με μερική απασχόληση. Με βάση το νέο σύστημα θα επιβάλλονται ελάχιστα οφειλόμενα ποσά για ασφαλιστικές εισφορές με γνώμονα το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες.

Η προσδιοριζόμενη, κατά το σύστημα αυτό, δαπάνη, θα αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά “μαχητό τεκμήριο». Δηλαδή, ο εργοδότης θα καλείται εκ των υστέρων να… πείσει τον ΕΦΚΑ ότι έχει δηλώσει τα σωστά φέροντας ο ίδιος το βάρος της απόδειξης. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια, ο εργοδότης θα μπορεί να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη, το επιπλέον δηλωθέν ποσό θα συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο.

Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό θα μπορεί να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.

ΙΚΑ 
400 ευρώ μεικτά για 512.684 εργαζόμενους

Στα 400,84 ευρώ έπεσε τον πρώτο μήνα του 2016 ο μέσος μισθός για 512.684 εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016 συνεχίστηκε η μείωση των μισθών και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Μισθός χαμηλότερος του ανειδίκευτου εργάτη για 4 στους 10 εργαζόμενους
Ο «χάρτης» των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Με μισθό χαμηλότερο από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη αμείβονται, πλέον, οι 4 στους 10 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα ενώ το 50% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ λαμβάνει μεικτά το πολύ έως 800 ευρώ το μήνα! Την αύξηση των χαμηλόμισθων μετά τις συνεχιζόμενες μειώσεις των μισθών και τη διεύρυνση της μερικής και “εκ περιτροπής” εργασίας, αποκαλύπτει ο “χάρτης” με τις μηνιαίες αποδοχές που δηλώνονται – και ασφαλίζονται – στο ΙΚΑ. Με βάση τα στοιχεία, το Δεκέμβριο του 2015 συνολικά 837.871 εργαζόμενοι (ποσοστό 47,5% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων) είχε μεικτό μισθό κάτω των 800 ευρώ, έναντι 762.661 το Δεκέμβριο του ‘14 και 351.119 (ποσοστό 20,1%) που ήταν το Δεκέμβριο του 2009, πριν από τη μεγάλη ύφεση. Μισθό έως 200 ευρώ το Δεκέμβριο του ‘15 είχαν 143.715 εργαζόμενοι, ποσοστό 8,10% έναντι 7,6% που ήταν το Δεκέμβριο του ‘14 και μόλις 2,5% το Δεκέμβριο του 2009.

Οι αμειβόμενοι με μισθό έως 600 ευρώ μεικτά αυξήθηκαν και έφτασαν τους 588.138 (ποσοστό 33%) από 530.726 το 2014 και 239.234 (13,7%) που ήταν τον Δεκέμβριο του 2009. Το ποσοστό των αμειβομένων με μεικτές αποδοχές από 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ έπεσε το 2015 στο 21,10% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων, από 22% που ήταν το Δεκέμβριο του 2014 και 33,7% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Οι αμειβόμενοι με μισθό από 2.000 ευρώ ” 2.500 ευρώ έφτασαν να αποτελούν μόλις το 4,5% (79.057 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) όσοι είναι και οι αμειβόμενοι με αποδοχές πάνω από 3.000 ευρώ, όπως φαίνεται στον πίνακα.

ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ
Μέσες μεικτές αποδοχές πάνω από 1.000 ευρώ έχουν, με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 40 ετών. Σε σύνολο 1.757.605 που ήταν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ το Δεκέμβριο του 2015, οι 964.218 ήταν ηλικίας έως 39 ετών και είχαν αποδοχές έως 969,58 ευρώ ενώ 793.387 ηλικίας άνω των 40 ετών είχαν αποδοχές πάνω από 1.000 ευρώ

ΕΝΦΙΑ: Η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει ίδιο ή λιγότερο ποσό – Στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά

taxis1_6

Ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα η διαδικασία της ανάρτησης των εκκαθαριστών του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet.Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο ακινήτων εφάπαξ στις 30 Σεπτεμβρίου είτε σε πέντε δόσεις.

Σύμφωνα με πηγές του υπ. Οικονομικών που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στην συντριπτική πλειοψηφία των εκκαθαριστικών του φετινού ΕΝΦΙΑ οι πολίτες πληρώνουν ίδιο ή και λιγότερο ποσό σε σχέση με τον περσινό ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ίδιες πηγές, το 65% των πολιτών πληρώνει ίδιο ή και λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Το 24% επιβαρύνεται με ποσό από 1 λεπτό έως 10 ευρώ. Το 10% καλείται να πληρώσει ποσό πάνω από 10 ευρώ και εξ αυτών μόλις το 4% επιβαρύνεται με ποσό πάνω από 50 ευρώ. Τέλος μόνο το 0,3% καλείται να πληρώσει ποσό μεγαλύτερο από 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

1.       Για 2.558.227 φορολογούμενους, δεν θα υπάρξει καμία διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Το εκκαθαριστικό θα είναι είτε μηδενικό είτε θα υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να πληρώσει τα ίδια με πέρυσι.

2.       Για 2.478.671 ιδιοκτήτες, ο φόρος θα είναι λιγότερος σε σχέση με πέρυσι κυρίως λόγω της μείωσης των αντικειμενικών αξιών.

3.       Για 2.255.306 ιδιοκτήτες, το εκκαθαριστικό θα φέρει περισσότερους φόρους σε σχέση με πέρυσι. Εξ’ αυτών, οι 278.052 θα υποστούν και τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καθώς το εκκαθαριστικό θα δείξει τουλάχιστον 50 ευρώ επιπλέον σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Η φράση «τουλάχιστον 50 ευρώ» κρύβει και χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών –κυρίως αυτούς που έχουν ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ- οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με εκατοντάδες ευρώ επιπλέον σε σχέση με τo 2015.

Αλ. Τσίπρας: Απαιτούμε συγκεκριμένα μέτρα που θα καθιστούν το χρέος βιώσιμο

tsipras syn1472386220

Μήνυμα στους δανειστές ότι «απαιτούμε» συγκεκριμένα μέτρα που θα καθιστούν το ελληνικό χρέος βιώσιμο, αλλά και μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, στέλνει με συνέντευξή του στην κυριακάτικη εφημερίδα Real News ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

«Δεν διεκδικούμε απλά, απαιτούμε και αναμένουμε εκ μέρους της συμφωνίας που υλοποιούμε, τα συγκεκριμένα μέτρα, που θα καθιστούν το χρέος βιώσιμο. Αυτό προφανώς θα έχει ως συνακόλουθο τη μείωση των πλεονασμάτων μετά το 2018, γεγονός που ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την ανάκαμψη της οικονομίας» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News.
Τόνισε, απαντώντας στο αν εκτιμά ότι η απομείωση του ελληνικού χρέους μπορεί να επιτευχθεί έως την ολοκλήρωση της θητείας του Μπ. Ομπάμα, ότι ο δρόμος για την απομείωση του χρέους έχει ανοίξει μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, με την Ελλάδα να έχει τηρήσει την συμφωνία, ενώ αναμένει να κάνουν το ίδιο και οι εταίροι της. «Ο ορίζοντας για τη συμφωνία αυτή είναι το τέλος του χρόνου» τόνισε.
Ο πρωθυπουργός επίσης, ερωτηθείς αν θεωρεί θετική τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, είπε ότι το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η έκλειψη της αβεβαιότητας, και γι’ αυτό έχει ζητήσει απ’ όλους να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους όσο το δυνατόν ταχύτερα.
«Σε κάθε περίπτωση αυτό στο οποίο επιμένουμε είναι ότι η συμφωνία είναι συμφωνία και θα πρέπει να εφαρμοστεί απ’ όλους, είτε έχουν εκλογές τον επόμενο χρόνο στη χώρα τους είτε όχι» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.
Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση θα διεκδικήσει μείωση των πλεονασμάτων για μετά το 2018, σημείωσε ότι η μείωση των πλεονασμάτων συναρτάται με την απόφαση που θα λάβει η ΕΕ για την απομείωση του χρέους, και υπενθύμισε ότι «η Ευρώπη έχει δεσμευτεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση με τη συμφωνία του περασμένου Ιουνίου, και την απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαΐου, που αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και θα αποφασίσει το ΔΝΤ αν θα συμμετάσχει ή όχι στο πρόγραμμα».
Σε ό,τι αφορά την εξεύρεση χρημάτων για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, ανέφερε ότι «ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές για την οικονομία αποδείξαμε ότι η κοινωνική πολιτική είναι η πρώτη μας φροντίδα», προσθέτοντας ότι αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης η εξεύρεση πόρων για να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όσο οι συνθήκες στην οικονομία θα βελτιώνονται τόσο θα διευρύνονται οι δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους της κυβέρνησης.
Όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, είπε ότι «κόκκινη γραμμή μας είναι να μην πάμε πουθενά πίσω από το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο».
Αναφορικά με την έξοδο της χώρας στις αγορές, είπε ότι ο κρίσιμος σταθμός είναι η ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ. «Αυτό θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Τότε η χώρα θα μπορεί να βγει στις αγορές» προσέθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρό και μελετημένο τρόπο.
Με αφορμή τη συμμετοχή του στη συνάντηση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών, ο πρωθυπουργός παρομοιάζει την επί χρόνια πορεία της Ευρώπης με εκείνη του υπνοβάτη που βαδίζει προς τον γκρεμό, και επισημαίνει πως «το Brexit είτε θα ξυπνήσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες είτε θα είναι η αρχή του τέλους της ΕΕ».
Ο κ. Τσίπρας προσθέτει πως το Βερολίνο εξακολουθεί να λειτουργεί ως το ταμιευτήριο της Ευρώπης με τα υπερβολικά πλεονάσματα, τους «παγωμένους» μισθούς και τον χαμηλό πληθωρισμό, την ίδια στιγμή που ο ελλειμματικός Νότος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στην ανεργία και στην αποανάπτυξη. «Αν αυτό συνεχιστεί, θα δούμε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και σε δημοψηφίσματα. Αν το δόγμα Σόιμπλε για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και ειδικές οικονομικές ζώνες υποβαθμισμένου εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους δεν εγκαταλειφθεί, η Ευρώπη θα βρεθεί στα όρια της αποσύνθεσης», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ο κ. Τσίπρας σημειώνει πως είναι αναγκαίο «όχι να φτιάξουν τη δική τους ομαδοποίηση, αλλά σε συνεργασία και με άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας να μιλήσουν για την ανάγκη κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής με επείγουσες πρωτοβουλίες μεταφοράς πόρων προς την περιφέρεια για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας».
Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στα «εμφανή αποτελέσματα της επιλογής των σοσιαλδημοκρατών να συμπορευθούν με τη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό από τη δεκαετία του ’90», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η συνειδητοποίηση του αδιεξόδου αυτής της επιλογής «είναι εξαιρετικά θετική γιατί δημιουργεί προοπτικές» και χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά σημαντική» την υιοθέτηση της πρότασής του από τους Σοσιαλιστές για συζήτηση προς εξεύρεση κοινών τόπων με την Αριστερά και τους Πράσινους.
Ταυτόχρονα ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη προχωρά πέρα απ’ αυτό το σκεπτικό και τονίζει πως το ζήτημα της Ευρώπης δεν είναι μόνο ιδεολογικό, αλλά και ζήτημα διαφορετικών ταχυτήτων.
Προσθέτει ότι ο Νότος πρέπει πλέον να αναζητήσει δραστικότερους τρόπους παρέμβασης στην ευρωπαϊκή πολιτική, τονίζοντας ότι «δεν θέλουμε να είμαστε η φτωχή περιφέρεια της ΕΕ, θέλουμε να είμαστε ένα νέο κέντρο με ατζέντα και θετικές προτάσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».
Σε ό,τι αφορά την ΝΔ ανέφερε ότι το αίτημα για εκλογές «έχει γυρίσει μπούμερανγκ» στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι στη ΝΔ «δεν βγήκε» η προεξόφληση αποτυχίας της πρώτης αξιολόγησης και η προσπάθεια να καρπωθεί το πολιτικό κόστος που υπολόγιζε ότι θα προκύψει και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Έχουν εγκλωβιστεί και τώρα είναι αναγκασμένοι να γίνονται γραφικοί ζητώντας εκλογές μέχρι το 2019. Έως τότε, δηλαδή, που θα γίνει δεκτό το αίτημά τους».
Για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ, ο πρωθυπουργός αφού τόνισε ότι αυτή βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και δεν χρήζει περαιτέρω σχολίων, είπε πως διαπιστώνει με αφορμή την υπόθεση αυτή πως έχει προκύψει σοβαρή –και καθόλου υπόγεια – εσωτερική ένταση στη ΝΔ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε υπόγειες συμμαχίες με οποιονδήποτε. Εμείς δεν κινούμαστε υπόγεια. Κάνουμε πολιτική ανοικτά και δημόσια, χωρίς να φοβόμαστε ούτε τις συγκλίσεις ούτε τις αντιπαραθέσεις» σημείωσε.
Ερωτηθείς αν η ΝΔ του Κώστα Καραμανλή είναι άλλη από εκείνη του Αντώνη Σαμαρά ή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι «αυτό που βλέπουμε είναι η ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «ακολουθούν πρακτικές μιας διαρκώς έξαλλης και ασυνάρτητης αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι θα έχουν μεγάλη δυσκολία να ανασυγκροτηθούν σε σοβαρό πολιτικό χώρο και είναι κρίμα γιατί ο τόπος χρειάζεται μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση».
Αναφορικά με τα κριτήρια ενδεχόμενου κυβερνητικού ανασχηματισμού “που έχει προεξοφληθεί για μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ”, ο πρωθυπουργός είπε “ο καλύτερος συντονισμός και η αποτελεσματικότητα είναι διαρκή ζητούμενα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε όταν είναι η κατάλληλη στιγμή”.
Είπε ότι η Ελλάδα δεν παραιτείται σε καμία περίπτωση από το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, το οποίο χαρακτήρισε «εθνικό θέμα και θέμα τιμής για τη χώρα», προσθέτοντας ότι «θα διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη με στόχο να κλείσει το θέμα αυτό με τον τρόπο που πρέπει».
Για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «δυστυχώς για το παρακράτος της διαπλοκής ο διαγωνισμός θα γίνει, και θα γίνει με τον πλέον αδιάβλητο και διαφανή τρόπο».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στην Τουρκία και θεωρεί ότι «η ομαλοποίηση θα είναι επωφελής γι’ όλους», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και «στηρίξαμε την εκλεγμένη κυβέρνηση από θέση αρχής».
Θεωρεί επίσης θετικό το γεγονός ότι «οι σχέσεις με τη γειτονική χώρα δεν έχουν διαταραχθεί και ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό εξακολουθεί να εφαρμόζεται».
Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση έχει Plan B σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας για το προσφυγικό, είπε ότι «συνήθως για Plan B μιλούν όσοι δεν θέλουν ή δεν τους αρέσει το Plan Α και διστάζουν να το πουν καθαρά. Εμείς πριν από κάθε άλλη σκέψη παλεύουμε για να μην καταρρεύσει η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά».
«Όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για να συνεχίσει να λειτουργεί και αυτό είναι κάτι που αφορά τόσο την Τουρκία όσο και την ΕΕ. Δεν βλέπω κανέναν που να έχει συμφέρον να σταματήσει η εφαρμογή της Συμφωνίας. Η Ελλάδα έχει διαχειριστεί με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο την προσφυγική κρίση παρά τα προβλήματα και την πολυπλοκότητα της. Και θα συνεχίσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο» κατέληξε στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός

Ταμείο Συμμετοχών δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας

5433d63f6ee582914d2ebcdacccdc606_xl

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης θα μπορεί να αποκτά το «Ταμείο Συμμετοχών» (Fund of Funds) που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχο τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF που θα έχει και τη διαχείριση του Fund) , ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους οχτώ τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία) και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

Αναφέρεται ακόμη ότι:

-Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκ. ευρώ. Ως διαχειριστής του ταμείου επελέγη το EIF, με κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητά του να προσελκύσει επιπλέον πόρους, κυρίως από το εξωτερικό, λόγω της αξιοπιστίας που διαθέτει στη χρηματοοικονομική αγορά ως μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τη χρηματοδοτική συνδρομή όσο το δυνατόν περισσότερων και αξιόπιστων συμμετεχόντων (εθνικών και διεθνών οργανισμών, ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών) επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια χρηματοδοτική πλατφόρμα από την οποία, μέσω της δημιουργίας των διαφόρων επιμέρους ταμείων, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν πόρους.

-Τα επιμέρους υπο-ταμεία που θα δημιουργηθούν κάτω από την ομπρέλα του Fund of Funds, θα μπορούν να απευθύνονται σε επιχειρήσεις σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης: επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (start-ups, early stage, seed capital), σε φάση μεγέθυνσης (scale up) ή ανάπτυξης (growth). Όσο μια επένδυση προχωρεί προς το στάδιο της ανάπτυξης, μειώνεται η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Αντίστροφα, με τη μείωση του ρίσκου αυξάνεται η μόχλευση των πόρων που επιτυγχάνεται. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

-Με τη δημιουργία του νέου δημόσιου αναπτυξιακού φορέα που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ το οποίο έχει ήδη συγχωνευθεί με το ΤΑΝΕΟ, επιτυγχάνεται η ουσιαστική εμπλοκή του δημοσίου στην επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών. Συγκεκριμένα, ο νέος αναπτυξιακός φορέας προβλέπεται να μαθητεύσει πλάι στο IEF και να εκπαιδευτεί (on the job training) στα πλέον σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ώστε σταδιακά να επωμιστεί αναβαθμισμένο ρόλο. Στόχος είναι ο νέος φορέας να αναλάβει στη συνέχεια εξ ολοκλήρου την επανεπένδυση των ανακυκλούμενων (revolving) πόρων, καθώς και όποια νέα πρωτοβουλία θα θέλει να εκκινήσει το ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ράνια Σβίγκου: Στόχος η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων

66006_1

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγκου, σε συνέντευξή της στην “Κυριακάτικη Kontra News” και τη δημοσιογράφο Στέλλα Γκαντώνα είπε ότι οι στόχοι της κυβέρνησης στη νέα περίοδο είναι: “Κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, στήριξη των ασθενέστερων, συνέχιση των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της Παιδείας, του συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης.”

1. Ένα δύσκολο φθινόπωρο αρχίζει για την κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας περιόδου για σας;

Κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, στήριξη των ασθενέστερων, συνέχιση των προσπαθειών για την μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της παιδείας, του συστήματος υγείας, της δημόσιας διοίκησης. Μετά  το κλείσιμο της αξιολόγησης, η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει  ένα σχέδιο παρεμβάσεων και τομών,   για την ανακούφιση όσων έχουν πληγεί περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Για παράδειγμα, θα πρέπει να στηθεί ένα πραγματικό και ολοκληρωμένο  σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Στον τομέα της παιδείας, ήδη αυτή την εβδομάδα κατατίθεται νομοσχέδιο για την διαπολιτισμική και ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για την Ειδική Αγωγή. Αλλά το σημαντικότερο, είναι η υλοποίηση του μεγάλου συλλογικού στόχου, δηλαδή η στήριξη της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία των κατάλληλων  συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την επιστροφή στη χώρα μας των χιλιάδων νέων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης.

2. Φοβάστε τυχόν κοινωνικές εντάσεις  λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί ο κόσμος;

Μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης και συρρίκνωσης των εισοδημάτων, τα περιθώρια φοροδοτικής ικανότητας των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων έχουν στενέψει. Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζουν εκτός της κοινωνίας, όπως προσπαθούν να τα παρουσιάσουν τα κυρίαρχα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ή διάφοροι υπερπροβεβλημένοι παράγοντες της αντιπολίτευσης, από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ξαπλώστρες κοσμικών νησιών. Έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση της αναδιανομής των φορολογικών βαρών, αλλά χρειάζονται ακόμα πολλά περισσότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από την σημερινή κυβέρνηση, ακριβώς επειδή δεν έχουν ξεχάσει τόσο γρήγορα την επί σαράντα χρόνια ηγεμονία του συστήματος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Κι εμείς έχουμε υποχρέωση να μην τους διαψεύσουμε.

3. Εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης, μπορείτε να μας πείτε πως η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων;

Επείγουσα ανάγκη είναι η δημιουργία νέων, σταθερών, αξιοπρεπώς αμειβόμενων   θέσεων εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για περεταίρω απορρύθμιση  στην αγορά εργασίας και στόχος είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  Το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων έχει μπει κυρίως από το ΔΝΤ, το οποίο εμμένει σε μια σκληρά νεοφιλελεύθερη γραμμή. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι μόνο για ιδεολογικούς λόγους, αλλά και γιατί θα είναι καταστροφικό τόσο για την κοινωνία, όσο και για την  οικονομία. Η αντιπολίτευση- στο σύνολο της- πρέπει να αντιταχτεί σε αυτά τα ακραία νεοφιλελεύθερα σχέδια και όχι να φλερτάρει μαζί τους, όπως συχνά πυκνά επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης.
4. Κατά τη γνώμη σας οι πολίτες μπορούν να ζήσουν με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης την οποία ανακοίνωσε ο κ. Κατρούγκαλος;

Καταρχάς, επειδή έγινε πολλή σπέκουλα από διάφορες μεριές σχετικά με την συγκεκριμένη δήλωση, ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι το ποσό των 384 ευρώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Αφενός, όμως, για τους περισσότερους συνταξιούχους, το τελικό ποσό που θα προκύπτει θα είναι μεγαλύτερο, καθώς θα προστίθενται χρήματα που αντιστοιχούν στις εισφορές του ασφαλισμένου. Αφ ετέρου, όπως προβλέπει και ο ασφαλιστικός νόμος, όταν αυξάνεται το ΑΕΠ,  τότε θα αυξάνεται επίσης και η εθνική σύνταξη. Ως προς το πολιτικό σκέλος, τώρα, χρειάζονται τεράστια αποθέματα θράσους, αυτοί που διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI, αυτοί που μείωσαν 12 φορές τις συντάξεις,  αυτοί που είχαν αποφασίσει να καταργήσουν το ΕΚΑΣ για τους πάντες, να υποκρίνονται τώρα ότι κόπτονται για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

5. Με αφορμή την υπόθεση Γεωργίου, για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλη η ΝΔ του Καραμανλή και άλλη του Σαμαρά κ. Σβίγκου;

Δεν έχω καμία διάθεση να εμπλακώ στα εσωκομματικά της ΝΔ, στις βαρονίες, τις  ομάδες και τα στρατόπεδα που την απαρτίζουν. Θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε εκατοντάδες ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, παρεμβάσεις μέσα κι έξω από τη βουλή,  κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Καραμανλή, για να διαπιστώσετε τη σκληρή αντιπολίτευσή μας, εκείνη την εποχή. Όσοι διατείνονται για το αντίθετο, το κάνουν σκόπιμα. Την ίδια στιγμή, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι την περίοδο Σαμαρά η ΝΔ διολίσθησε σε μια ακροδεξιά ατζέντα, με την θεωρία των δύο άκρων, το φλερτ με τη Χρυσή Αυγή, τις άθλιες μονταζιέρες ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, και άλλα πολλά.
Τώρα, αναφορικά με την υπόθεση Γεωργίου, να σας θυμίσω ότι η δημιουργική λογιστική και τα ψεύτικα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν  ως εργαλεία και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΝΔ, για χρόνια, κι ότι τόσο η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, όσο και η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, υπέγραψαν τα μνημόνια 1 και 2 με βάση τον υπολογισμό του ελλείμματος για το 2010 που έκανε η ΕΛΣΤΑΤ. Ας μην παίζουν λοιπόν θέατρο, προσπαθώντας να βρουν εναγωνίως κάποια διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους.

6. Οι σχέσεις της κυβέρνησης με κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, έχουν διαρραγεί ή υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις για κυβερνητική συνεργασία μαζί τους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ κανέναν δεσμό με το νεοφιλελευθερισμό, την σκληρή και ταξική λιτότητα, δεν έστησε ούτε προτίθεται να στήσει ένα πελατειακό κράτος, ή να εξυπηρετήσει σχέδια λίγων και οικονομικά ισχυρών. Από αυτή την άποψη, δεν βλέπω κάποια διάρρηξη σχέσεων, διότι απλώς τέτοιες σχέσεις δεν υπήρξαν ποτέ. Ειδικά για τον κ. Θεοδωράκη, αυτό που διαφαίνεται, πέρα από μια άσκηση πολιτικής με επίκεντρο την ατάκα που θα τραβήξει την προσοχή, είναι μια παλινδρόμηση μεταξύ της δημιουργίας ενός κεντρώου πόλου και της ολοένα και πιο εμφανούς ταύτισής του, σε μια σειρά  ζητημάτων,  με τον κ. Μητσοτάκη.

7. Η Ένωση Κεντρώων είναι εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος; γιατί αυτό τουλάχιστον αφήνει να εννοηθεί ο κ. Λεβέντης….

Όπως όλοι γνωρίζουν, από τις αμέτρητες φορές που το έχει επαναλάβει, ο κ. Λεβέντης υποστηρίζει ως πανάκεια μια οικουμενική κυβέρνηση με υπουργούς τεχνοκράτες. Κατανοώ ότι το ζήτημα των κυβερνητικών συνεργασιών αποτελεί, διαχρονικά, αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν μάλιστα το συνέδεαν διάφοροι και με ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σήμερα μιλούν ακόμα και για εκλογές. Η ίδια η πραγματικότητα τους έχει διαψεύσει πολλάκις.
Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδιώκουμε, όπου αυτό είναι δυνατό, τη συνεννόηση και την όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση σε μια σειρά από θέματα, όπως η μεταρρύθμιση του κράτους, η διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Στον εκλογικό νόμο αυτό κατέστη εφικτό. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, δεν αντιμετωπίζουμε το κράτος ως κομματικό λάφυρο, ούτε ως ιμάτιο προς διαμοιρασμό, κάτω από το τραπέζι, αλλά ως ένα εργαλείο προάσπισης των αδυνάμων και βελτίωσης της ζωής των πολιτών αυτού του τόπου.

8. Στο δρόμο για το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, “φθαρμένα υλικά” του παρελθόντος, έχουν θέση στο κόμμα σας;

Όλη αυτή η συζήτηση και οι κατηγορίες περί «φθαρμένων υλικών» στον ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύονται από τα πιο διεφθαρμένα και απαξιωμένα πρόσωπα του παλιού πολιτικού συστήματος.

Η δική μας απεύθυνση είναι στα πιο ζωντανά και ενεργά μέλη της κοινωνίας, στους αριστερούς πολίτες που εμπιστεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο δρόμο για το 2ο συνέδριο, ζητάμε από αυτούς να ενδυναμώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα αριστερά κόμματα διαμορφώνονται στη βάση των κοινωνικών διεργασιών και των κοινωνικών αγώνων.

9. Οι τάσεις πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν ή όχι;

Οι τάσεις, ως ιδεολογικά ρεύματα, όχι μόνο πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά είναι και αναγκαίες σε ένα πλουραλιστικό και δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς.

Τον Δεκέμβριο θα αρχίσει να επανακαταβάλλεται η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, εκτιμά ο διοικητής του ΟΓΑ

oga_7_16

Ο κ. Μπακαλέξης τόνισε, ότι ήδη από τις 22 του μήνα, έχει αρχίσει η υποδοχή των αιτήσεων, στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ, από τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τον Δεκέμβριο εκτιμά ότι θα ξεκινήσει να επαναχορηγείται η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, μεταξύ αυτών και των παλιννοστούντων ομογενών, που είχε διακοπεί προ τετραετίας, ο διοικητής του ΟΓΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης, όπως είπε ο ίδιος, μιλώντας στο Πρακτορείο 104.9 FM και στην εκπομπή «Δύο στις Δώδεκα», ενώ μίλησε και για την αλλαγή του τρόπου διανομής των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ώστε εφέτος, μετά τις 5 Σεπτεμβρίου, να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Ο κ. Μπακαλέξης τόνισε, ότι ήδη από τις 22 του μήνα, έχει αρχίσει η υποδοχή των αιτήσεων, στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ, από τους ανασφάλιστους υπερήλικες, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και το άρθρο 93 του ασφαλιστικού νόμου, μεταξύ αυτών και των ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και την Αλβανία, οι οποίοι είχαν αποστερηθεί, με προηγούμενο νόμο, τη συγκεκριμένη παροχή. «Ουσιαστικά διορθώνεται μια αδικία που είχε γίνει με τον “μνημονιακό” νόμο 4093 το 2012 – 13 και επαναχορηγείται στην πράξη η σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, η οποία είχε κοπεί με τον ν.4093, με κάποιες αλλαγές στον τρόπο χορήγησης» είπε ο διοικητής του ΟΓΑ.

Όπως διευκρίνισε, ενώ ο προηγούμενος νόμος έθετε «απόλυτο κώλυμα» στην καταβολή της σύνταξης, εάν υπήρχε άλλη ασφαλιστική παροχή (σύνταξη από χώρα του εξωτερικού, άλλου φορέα, κ.α.), έστω και αν αυτή ήταν ένα ευρώ, «τώρα προβλέπεται συμψηφισμός της σύνταξης και καταβάλλεται η διαφορά στον ανασφάλιστο υπερήλικα». Επίσης, προβλέπονταν εικοσαετής μόνιμη διαμονή στη χώρα μας, ενώ τώρα προβλέπεται δεκαπενταετής. Τέλος, οι νέες ρυθμίσεις, σε αντίθεση με τις παλαιότερες, για την κατηγορία των ανασφάλιστων υπερηλίκων αφορούν όχι μόνο ομογενείς, αλλά «όλους όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας».

Υπολογίζεται ότι η σύνταξη θα δοθεί σε τριάντα χιλιάδες άτομα, σε όσους δηλαδή είχε διακοπεί η συνταξιοδότηση με τον ν. 4093, αλλά μπορεί και σε περισσότερους, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή υπερηλίκων, ίσως και ημεδαπών, που λόγω της ανεργίας και της κρίσης δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κανονικής συνταξιοδότησης. Το ποσό ορίζεται στα 360 ευρώ μηνιαίως (όσα και πριν), αφού όμως έχει προηγηθεί ο συμψηφισμός με άλλες ασφαλιστικές παροχές (άλλη σύνταξη από το εξωτερικό, ή ημεδαπό φορέα) και έχει υπολογιστεί αναλογικά το ποσό σε συνάρτηση με τα χρόνια παραμονής του υπερήλικα στη χώρα μας. «Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί όλο το ποσό είναι η διαμονή επί τριανταπέντε χρόνια στη χώρα. Που σημαίνει ότι κάποιος που μένει μόνιμα στη χώρα εικοσιπέντε χρόνια, θα πάρει τα εικοσιπέντε τριακοστά πέμπτα (25/35) του συνολικού ποσού» είπε ο κ. Μπακαλέξης και πρόσθεσε: «Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τον Δεκέμβριο θα πληρώσουμε».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι για τους ομογενείς που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχει δυσκολία να εξασφαλιστούν δικαιολογητικά, κυρίως από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, και για τις οποίες απαιτείται τεκμηρίωση με βεβαίωση από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, αυτή δεν αφορά ατομικά τον καθένα, αλλά είναι συνολική και θα εξασφαλιστεί κεντρικά από τον ΟΓΑ.

«Αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, ότι οι περιοχές αυτές προκύπτουν από βεβαίωση και εκεί έχει υπάρξει μια σύγχυση, ότι θέλουμε εξατομικευμένη βεβαίωση από κάθε έναν από τους αιτούντες, με αποτέλεσμα να γίνεται μια παραπομπή τους από μια υπηρεσία στην άλλη, στην υπηρεσία του ΥΠΕΞ να προσέρχονται πολλοί για να πάρουν βεβαίωση, κ.λ.π. Εδώ, θέλω να τονίσω, ότι τη βεβαίωση αυτή θα την πάρουμε κεντρικά εμείς, ως ΟΓΑ, γενικά για όλες αυτές τις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα εξυπηρέτησης των δικαιούχων».

Πρόσθεσε, ότι όλοι όσοι εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση, όπως ακριβώς προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, την οποία «αν διαβάσουν προσεκτικά θα δουν ότι δεν αναφέρεται στη βεβαίωση από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ». Υπογράμμισε, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει τα πράγματα για την ενημέρωση και των δικαιούχων και των τοπικών ανταποκριτών. Ο κ. Μπακαλέξης ανέφερε, επίσης, ότι δεν είναι ανάγκη οι τοπικοί ανταποκριτές του ΟΓΑ να έρχονται σε προστριβές με τους αιτούντες, ερμηνεύοντας κατά την κρίση τους την επάρκεια των δικαιολογητικών που τους προσκομίζουν οι αιτούντες, όταν οι υπερήλικες τους δηλώνουν ότι αυτά είναι όλα όσα διαθέτουν, καθώς μπορούν να προωθούν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του οργανισμού και από εκεί να γίνεται η αναζήτηση των υπολοίπων δικαιολογητικών. Για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, μεταξύ αυτών και την υψηλότερη παροχή που είναι οι πέντε διανυκτερεύσεις σε οποιοδήποτε, συμβεβλημένο με το πρόγραμμα, κατάλυμα της χώρας, ο κ. Μπακαλέξης τόνισε:

«Κάθε χρόνο η απορροφητικότητα κυμαίνεται γύρω στο 30 – 40%. Εμείς θέλουμε όλο τον προϋπολογισμό να τον διαθέσουμε. Εφέτος, ας πούμε, έχουμε 55.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού. Λοιπόν, θέλουμε, να διατεθούν και τα 55.000. Για αυτό το λόγο, από τις 5 Σεπτεμβρίου αλλάζουμε τον τρόπο διανομής και ορίζουμε ότι τα δελτία θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας, εφόσον τηρείται η διαδικασία που περιγράφουμε στην ιστοσελίδα μας. Όσοι λοιπόν έκαναν αίτηση για δελτίο κοινωνικού τουρισμού και δεν κληρώθηκαν, ή κληρώθηκαν και δεν το χρησιμοποίησαν, μπορούν πλέον ακολουθώντας τη διαδικασία, δηλαδή, κλείνοντας κατάλυμα και καταχωρώντας τα στοιχεία του καταλύματος μετά τις 5 Σεπτεμβρίου, να προσέρχονται στα ΚΕΠ και να παίρνουν τα δελτία με σειρά προτεραιότητας μέχρι να εξαντληθούν τα δελτία». Η δυνατότητα αυτή μέχρι της εξαντλήσεως των δελτίων δίδεται έως τις 15 Μαΐου του 2017. Στα καταλύματα στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή, αυτή καλύπτεται πλήρως από τον λογαριασμό της Αγροτικής Εστίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ