Ηγέτες συντονιστές της συλλογικής λειτουργίας

Του Γιώργου Μαθόπουλου*

Μια χρονιά έφυγε, μια χρονιά ήρθε. Το 2017 κορύφωσε τα λάθη που έκαναν στα τελευταία σαράντα χρόνια, τόσο πολιτικοί εκπρόσωποι, όσο και η πλειονότητα της κοινωνίας, όπου, σε κάθε περίπτωση, έλειψαν η στρατηγική και η νοοτροπία με πρόσημο το κοινωνικό, έλειψε η αναγκαία συλλογικότητα στο σύνολο των επιλογών της πολιτικής της ανάπτυξης και των δράσεων στην κοινωνία και τη χώρα.

Το 2018 οφείλει να αναδείξει τη συλλογικότητα, που έχει καταγραφεί όχι άδικα ως προνόμιο της Αριστεράς, αφού, θεωρητικά, συλλογικές αποφάσεις επικαλούνται όλες οι πρωτοβουλίες που προωθεί αυτός ο πολιτικός χώρος, από όποια θέση και αν βρίσκεται και δρα κάθε φορά, έστω και αν αρκετά συχνά στην πράξη αυτό δεν διαπιστώνεται, τουλάχιστον σε έκταση και με την ένταση που αναφέρεται. Παράδειγμα αυτής της εκδοχής, αποτελεί η διαχωρισμένη σε τεταρτημόρια Αριστερά, καθώς η αριστερή άποψη που υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον, οφείλει να είναι ενιαία και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζει. Εφόσον διαχωρίζεται, αποτελεί ιδεαλιστικές απόψεις που κάθε μία, έχει δική της θεώρηση και λογική. Από πολλές δεκαετίες αμέτρητες κριτικές εις βάρος των εκάστοτε κυβερνόντων και των λεγόμενων κομμάτων εξουσίας, αναφέρονται σε έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας και αμφίδρομης πληροφόρησης. Καταγράφονται ως μια βαθιά παθογένεια που δεν αποτελεί προνομιακό στοιχείο για κανέναν πολιτικό χώρο ή κοινωνικό φορέα. Αποτελεί μια κοινωνική και αχρείαστη συνήθεια, που δυστυχώς έχει να κάνει με την ίδια την παιδεία μας, όσο σκληρή και αν είναι μια τέτοια διατύπωση.

Σήμερα, στις πρώτες ημέρες του 2018, έχουμε μια εμπειρία περισσότερο ολοκληρωμένη από ποτέ, και μπορούμε με καθαρότερη σκέψη να κρίνουμε και να συγκρίνουμε πολιτικά πρόσωπα και τους φορείς τους. Όσο και αν κάποιοι αναφέρονται υποτιμητικά και ίσως υπονομευτικά στην περίφημη φράση «πρώτη φορά αριστερά», αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και δίνει τη δυνατότητα της σύγκρισης. Δεν είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής, όπως τον κατηγορεί η συντηρητική πλευρά του πολιτικού συστήματος, δεν είναι συντηρητικός, όπως του χρεώνουν οι λεγόμενες κεντρώες πολιτικές δυνάμεις, και δεν είναι «προδότης», όπως κραυγάζουν και κόπτονται εναντίον του όσοι τρέφονται από θεωρήματα αριστερής φρασεολογίας, τα οποία στην πράξη είναι και ανεπίκαιρα και ανεφάρμοστα. Το ερώτημα που τίθεται ξανά επιτακτικά, λόγω και της παρουσίας στην πολιτική ηγεσία της χώρας, του ενός έστω αριστερού τεταρτημόριου, είναι κατά πόσο το πάγιο αυτό κοινωνικό αίτημα της αμφίδρομης δημοκρατικής λειτουργίας, διαλόγου, δράσης, επικοινωνίας και προπαντός εξυγίανσης, όλων των κοινωνικών θεσμών, μπορεί να εφαρμοστεί σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ερώτημα που ακόμα δεν μπορεί να απαντηθεί, καθώς δεν υπάρχει κάποιο εμφανές ενθαρρυντικό στοιχείο, όσο και αν σε αυτή την κατεύθυνση, τελευταία, παίρνονται σοβαρές πρωτοβουλίες.

Η συλλογικότητα με πρόσημο τη δημοκρατική λειτουργία, δεν είναι άυλη έννοια. Είναι άτομα που αναλαμβάνουν ευθύνες έναντι συγκεκριμένου σκοπού. Δεν αποτελεί στρογγυλό τραπέζι που επιτυγχάνει ομοφωνία στα θέματα που διαχειρίζεται. Είναι όργανο με κανόνες. Ορίζει υπεύθυνους για τον συντονισμό λειτουργίας και οφείλει να τους ελέγχει κρίνοντάς τους, ως συντονιστές έργου δημοκρατικής λειτουργίας και όχι ως ηγέτες της συλλογικότητας. Μόνο όπου συμβαίνει να ανταποκρίνεται η συλλογικότητα στον κοινωνικό της ρόλο, δικαιούται το αριστερό πρόσημο.

 

* Ο Γιώργος Μαθόπουλος είναι πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Ατραπός Κηφισιάς

Απελευθερώνονται ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 4673, Β 4675, Β 4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, Β 4666, Β 4677) τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Τα Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ αφορούν στον 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2015-2021) της Οδηγίας Πλαίσιο και αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία προβλέπεται κάθε έξι έτη.

Με την κύρωση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα, με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, πλήρη και τεκμηριωμένο, καλύπτεται η αιρεσιμότητα που είχε επιβληθεί  στην Ελλάδα για την κύρωσή τους, εντός του 2017.

Σημειώνεται ότι, η ποινή της αιρεσιμότητας που είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης για την ολοκλήρωση των πρώτων Σχεδίων, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2009, ολοκληρώθηκαν τελικά στο σύνολό τους το 2015 (με καθυστέρηση 6 χρόνων !).  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την ποινή της αιρεσιμότητας, ζητώντας την ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση με πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά και με μεθοδική και αποτελεσματική εργασία έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες, που καθυστερούσαν τα προηγούμενα χρόνια, και εξασφάλισε αυστηρή παράταση ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των Σχεδίων, έως το τέλος του 2017.

Η αποτυχία ολοκλήρωσης των Σχεδίων θα προκαλούσε εφαρμογή της ποινής της αιρεσιμότητας, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης.  Με την ανάρτηση των Σχεδίων εκπληρώνεται η δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα επικαιροποιείται το θεσμικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.

Η Οδηγία για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης των υδατικών πόρων, συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία και την καλή κατάσταση όλων των υδάτινων πόρων, θέτοντας ως βάση την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τους σε επίπεδο Λεκανών Απορροής Ποταμών.  Επίσης, αναγνωρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες καθώς και τη αξία του νερού για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Πρόκειται για μια Οδηγία που η εφαρμογή της διασφαλίζει το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών στην πρόσβαση στο νερό, με όρους  βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ) περιλαμβάνουν :

α) Επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

β) Επανεξέταση και ενημέρωση των συνθηκών αναφοράς και της αξιολόγησης και ταξινόμησης των επιφανειακών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών, και των υπόγειων υδατικών συστημάτων, με βάση τα νέα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

γ) Αξιολόγηση εκ νέου των επιφανειακών συστημάτων που εμφανίζουν σημαντικές υδρομορφολογικές τροποποιήσεις (ιδιαιτέρως τροποποιημένα (ΙΤΥΣ) και τεχνητά (ΤΥΣ) υδατικά συστήματα).

δ) Επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων στους υδάτινους πόρους, καθώς και των επιπτώσεών τους.

ε) Επικαιροποίηση του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών.

στ) Επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα υδατικά συστήματα.

ζ) Εκτίμηση της προόδου εφαρμογής των αρχικών  Σχεδίων Διαχείρισης  Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας.

η) Αναθεώρηση των Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων.

θ) Επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού.

ι) Καταγραφή των μέχρι σήμερα διακρατικών συμφωνιών στις διακρατικές λεκάνες απορροής.

Το πρόγραμμα μέτρων των ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνει διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και υλοποίηση υδραυλικών έργων. Η υλοποίηση και η  επιτυχής εφαρμογή του αφορά το ΥΠΕΝ, τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών) αλλά και άλλων φορέων, όπως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι ΔΕΥΑ, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα, κ.α.

Τα διαχειριστικά Σχέδια προέκυψαν μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες, ενώ η αδειοδότησή τους περιείχε και την εκπόνηση και έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για κάθε υδατικό διαμέρισμα.

Με την δημοσίευση σε ΦΕΚ των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδάτων ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:

«Καταφέραμε να κλείσουμε ένα κρίσιμο κεφάλαιο για το περιβάλλον της χώρας μας και ειδικά για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, αποκτώντας έτσι ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού. Ταυτόχρονα ικανοποιούμε και τη δέσμευση μας απέναντι στη ΕΕ για ανάρτηση των Διαχειριστικών Σχεδίων, εντός του 2017, ώστε να αρθεί η ποινή της αιρεσιμότητας. Η συγκεκριμένη ποινή είχε επιβληθεί στη χώρα για καθυστερήσεις και υποτίμηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και αναγκών της χώρας μας.

Με βάση τα διαχειριστικά σχέδια μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων υδρευτικών, αρδευτικών και αποχέτευσης, που θα αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά πολλές περιοχές και θα δώσουν στις τοπικές κοινωνίες αναπτυξιακά εργαλεία για την απασχόληση, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, με όρους βιωσιμότητας.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των Σχεδίων δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση και σε καμία περίπτωση δεδομένη, απαιτούσε σκληρή δουλειά και συγχρονισμό. Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια που επέδειξαν, αλλά και τους μελετητές των Σχεδίων για το επιστημονικό και περιβαλλοντικό τους έργο.

Τα Σχέδια Διαχείρισης δεν αποτυπώνουν απλά την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων και θεωρητικές προτάσεις μέτρων για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε νερά σε καλή κατάσταση. Είναι το θεσμικό και στρατηγικό εργαλείο της αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, ώστε και οι επόμενες γενεές να διαθέτουν τον συγκεκριμένο πόρο σε καλή κατάσταση.

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και των αντίστοιχων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μέτρων που προτείνεται στα Σχέδια Διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτικά και ποσοτικά καλή κατάσταση των υδάτων της χώρας και να ανατροφοδοτηθεί η ανάπτυξη στην Περιφέρεια της Ελλάδας.

Η επιτυχής εφαρμογή των Σχεδίων και η καλή κατάσταση των υδάτων της χώρας μας αποτελεί ευθύνη όλων μας».

Τ. Πετρόπουλος: Τριπλή ασπίδα στην απώλεια του ΕΚΑΣ το 2019

Προσαύξηση στις συντάξεις ως 700 ευρώ, μηδενική συμμετοχή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επίδομα ενοικίου ως 87 ευρώ περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2019 για τους χαμηλοσυνταξιούχους ώστε να αντισταθμιστεί η κατάργηση του ΕΚΑΣ, είπε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά. Ξεκινάει πιλοτικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις προσωρινές συντάξεις, σε 75.000 περιορίστηκαν ήδη οι ληξιπρόθεσμες οριστικές που εκκρεμούν.

«Είναι μία νομοθετική ρύθμιση του 2015, που με την έναρξη κάθε έτους επανέρχεται η συζήτηση για αυτήν, ακριβώς επειδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρό πρόβλημα», είπε ο κ. Πετρόπουλος και «δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις αιτίες. Από το 2010 με το ν. 3863 το ΕΚΑΣ αποσχίστηκε από την σύνταξη και τον πυρήνα προστασίας της, θεωρούμενο προνοιακή παροχή», όπως θύμισε, και «τότε, με το email Χαρδούβελη και τις δεσμεύσεις της τότε κυβέρνησης, η προοπτική ήταν να συνδεθεί με την περιουσιακή κατάσταση του λήπτη, αν έχει ακίνητα, κατοικία, κτλ. … ενώ το ίδιο θα έμπαινε σε διαδικασία πλήρους κατάργησης».

«Όταν ήρθαμε το 2015», συνέχισε ο ίδιος, «συμφωνήσαμε τα μέτρα αυτά να ληφθούν σταδιακά, με σκοπό να σβήνουμε τις συνέπειες με άλλα μέτρα, αυτό που είπαμε “αντίμετρα” ή “παράλληλο πρόγραμμα”».

Έτσι, «με την έναρξη της ισχύος του ν. 4287, όταν επανυπολογιστούν οι συντάξεις, θα επιφέρουν μία μικρή αλλά αξιόλογη αύξηση στις κατώτατες συντάξεις. Αυτές μέχρι 700 ευρώ βλέπουμε ήδη ότι έχουν μία προσαύξηση, από 1η Ιανουαρίου του 2019». Για παράδειγμα:

  • από 503 ευρώ σε 595 ευρώ (αύξηση 92 ευρώ)
  • από 526 ευρώ σε 612 ευρώ (αύξηση 86 ευρώ)
  • από 606 ευρώσε 666 ευρώ (αύξηση 60 ευρώ)

«Αυτές οι αυξήσεις είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν, είναι σχεδιασμένες και θα προκύψουν μέσα από το σύστημα», τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.

Επίσης, «για συντάξεις ως 700 ευρώ θα υπάρχει από 1/1/2019 μηδενική συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εξοικονόμηση κατά μέσο όρο είναι άλλα 30 ευρώ μηνιαίως», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, από το 2019 «όσοι διαμένουν σε ενοίκιο θα λαμβάνουν επίδομα από 50 ως 87 ευρώ μηνιαίως».

Ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συντάξεις

Στον ΕΦΚΑ την ίδια ώρα είναι βέβαιο ότι πετυχαίνουμε ένα πλεόνασμα άνω των 600 εκατ. ευρώ … ο στόχος μας είναι, όπως και το 2017, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στη διαχείριση της καλύτερης απόδοσης των παροχών.

Με τις νέες ρυθμίσεις οφειλών, θα έχουμε ακόμη καλύτερη βελτίωση στα οικονομικά του ΕΦΚΑ και θα μπορέσουμε να κάνουμε μία καλύτερα σχεδιασμένη πολιτική το επόμενο διάστημα.

Στο μέτωπο της απόδοσης συντάξεων και εφάπαξ, ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι αντιμετωπίζονται «προβλήματα σχεδόν ενός αιώνα … αποτελεί μεγάλο επίτευγμα να έχουν περιοριστεί οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις σε 75.000 με την έναρξη του 2018, κάτι που μας κάνει αισιόδοξους για ακόμη καλύτερη πορεία».

«Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και την εφαρμογή της πλατφόρμας για τις προσωρινές συντάξεις που απονέμονται με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους … είναι μία πρόβα για την μελλοντική λειτουργία του ΕΦΚΑ ως προς την έκδοση των οριστικών συντάξεων με το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, ώστε να εκδίδεται η σύνταξη τον ίδιο μήνα της υποβολής της αίτησης».